Tin An ninh quốc phong

Huyện Yên Lạc triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2015

Huyện Yên Lạc vừa tổng kết nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2015. Đồng chí Trần Gia Bằng – Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tới dự có Đại tá Phùng Sỹ Tấn - Ủy viên BTV tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND và Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trong huyện.

 

 

 

Năm 2014, với việc tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng vũ trang, huyện Yên Lạc đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng thủ tác chiến, tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng chống lụt bão tại cơ sở đạt kết quả cao, qua đó đã tăng cường được tiềm lực kinh tế - quốc phòng, nâng cao được sức mạnh tổng hợp của địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng được củng cố lớn mạnh, đồng thời xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Toàn huyện đã thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, bổ sung và hoàn thiện các phương án xây dựng làng xã chiến đấu, tổ chức luyện tập tác chiến đảm bảo cho lực lượng vũ trang huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Huyện cũng tập trung nâng cao nhận thức về quốc phòng - an ninh trong nhân dân, tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 1/2014 hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Năm 2014, huyện chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt chế độ đăng ký độ tuổi dân quân tự vệ, củng cố xây dựng được 30/30 cơ sở dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện cho trên 1.800 chiến sỹ dân quân tự vệ hoàn thành đạt 93% kế hoạch

 

Q. Chủ tịch UBND huyện Trần Gia Bằng kết luận hội nghị

 

Năm 2015, huyện Yên Lạc sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng lực lượng dự bị động viên; đồng thời tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

 

 

Th: Trần Biển - Đài TT 

 

Ngày đăng: 08/01/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*