Phòng, chống Dịch Covid-19

CV: Tạm dừng các hoạt động buôn bán, giao thương ra bên ngoài địa bàn các xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Yên Đồng

CV: Tạm dừng các hoạt động buôn bán, giao thương ra bên ngoài địa bàn các xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Yên Đồng

 

Ngày đăng: 26/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục