Phòng, chống Dịch Covid-19

Yên Lạc sẽ diễn tập cách ly F1, điều trị F0 tại nhà theo phương châm 4 tại chỗ

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn trong việc phối hợp hiệp đồng, tổ chức, sẵn sàng đáp ứng với tình huống cách ly Fl, điều trị F0 tại nhà, huyện Yên Lạc sẽ diễn tập phòng chống dịch Covid-19 trong cách ly F1, điều trị F0 tại nhà theo phương châm 4 tại chỗ.

Theo đó, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Lạc chọn BCĐ phòng, chống dịch xã Liên Châu làm điểm diễn tập với lực lượng tham gia diễn tập chủ yếu là lực lượng của Trung tâm Y tế huyện, UBND xã Liên Châu và các cơ quan, đơn vị liên quan. Nội dung, kịch bản diễn tập tập trung vào việc củng cố kỹ năng khoanh vùng, điều tra, giám sát, khử khẩn, theo dõi sức khỏe và tổ chức cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà; xử lý tình huống y tế xảy ra khi có các trường hợp F1, F0 cách ly, điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, coi trọng khả năng, năng lực phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận, lực lượng liên quan của đơn vị trong phòng, chống dịch theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Từ điểm diễn tập này, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện sẽ đánh giá và rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đơn vị khác vận dụng, triển khai trong thời gian tới.

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 26/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục