Tin kinh tế

Yên Lạc xử lý dứt điểm 295 trường hợp vi phạm, tồn tại về đất đai trong năm 2021

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai như: việc chuyển đổi, vi phạm lấn chiếm xảy ra từ lâu, có nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ về đất đai và hồ sơ về công tác xử lý vi phạm trước đây bị thất lạc; công trình đất vi phạm là nhà xưởng kiên cố, máy móc, thiết bị có trọng lượng, giá trị lớn, xong huyện đã tập trung giải quyết xử lý dứt điểm 295 trường hợp vi phạm, tồn tại về đất đai, đạt trên 70% số vụ phải giải quyết.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm luật đất đai trên địa bàn, trong năm 2021, huyện Yên Lạc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm đất đai theo kế hoạch của UBND huyện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai phát sinh mới. Huyện đã ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã trong thực thi công vụ, giải quyết tồn tại, vi phạm đất đai. Tại các xã có trường hợp vi phạm, cùng với xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý giải tỏa vi phạm đã tổ chức ký cam kết chống tái lấn chiếm vi phạm đất đai đến từng hộ.

 

 

Tính đến ngày 15/11/2021, toàn huyện đã xử lý dứt điểm 33 trường hợp vi phạm mới, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với 03 trường hợp tại xã Trung Nguyên, Yên Phương và Đại Tự với tổng số tiền 72,5 triệu đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai như: việc chuyển đổi, vi phạm lấn chiếm xảy ra từ lâu, có nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ về đất đai và hồ sơ về công tác xử lý vi phạm trước đây bị thất lạc; công trình đất vi phạm là nhà xưởng kiên cố, máy móc, thiết bị có trọng lượng, giá trị lớn, xong huyện đã tập trung giải quyết xử lý dứt điểm 295 trường hợp vi phạm, tồn tại về đất đai, đạt trên 70% số vụ phải giải quyết.

Tập trung giải quyết đất dịch vụ cho các hộ dân, huyện Yên Lạc đã thực hiện xong việc công nhận đất dịch vụ và giao đất tại thực địa diện tích trả bằng đất giai đoạn 1 được gần 70.000 m2 và đang hoàn tất giải quyết đất dịch vụ giai đoạn 2 hơn 5.000 m2. Đến nay đã có 7/17 xã hoàn thành chính sách đất dịch vụ là: xã Đồng Văn, Tam Hồng, Trung Kiên, Văn Tiến, Trung Hà, Liên Châu và Hồng Phương.

Hiện nay, cùng với tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm đất đai phát sinh mới, huyện Yên Lạc đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để giải quyết dứt điểm 124 trường hợp vi phạm đất đai còn tồn tại.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 17/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*