Thông tin đấu thầu

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 thửa đất tại xã Trung Nguyên.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 thửa đất tại xã Trung Nguyên.

 

 

Ngày đăng: 04/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục