Tin kinh tế

Huyện Yên Lạc sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất dự án CCN Minh Phương đợt 3 vào ngày 04/11/2021

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương là dự án Nhà nước thu hồi đất và đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1081/QĐ - UBND ngày 07/4/2017 về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng CCN Minh Phương.

 

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương là dự án Nhà nước thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB). Năm 2017, UBND tỉnh cho phép huyện Yên Lạc triển khai thực hiện dự án với quy mô 33,3 ha. Trong đó, có 14,07 ha thuộc địa phận thị trấn Yên Lạc và 19,3 ha thuộc địa phận xã Nguyệt Đức (đã hoàn thành GPMB) được chủ đầu tư san nền, xây dựng hạ tầng theo quy định.

Trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, đến nay, huyện Yên Lạc đã giải phóng mặt bằng xong 12,65 ha của 100 hộ gia đình. Trong đó cưỡng chế thu hồi đất đợt 01 đối với 06 hộ gia đình, đợt 02 đối với 08 hộ gia đình. Nâng tổng số diện tích đã GPMB lên 31,88/33,3 ha (đạt 95,7%).

Đến nay, còn 26 hộ gia đình chưa phối hợp thực hiện kiểm kê, kiểm đếm diện tích đất và tài sản trên đất với diện tích 1,42 ha (chiếm 4,3%). Để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, tới đây, huyện Yên Lạc sẽ thực hiện cưỡng chế đối với 18 hộ dân gồm: ông Phạm Văn Lanh (Dậu); bà Lê Thị Thành; bà Nguyễn Thị Hợp; bà Đại Thị Toan (Ngà); ông Nguyễn Thanh Bình (Tuyên); ông Phạm Văn Nhất (Hải); ông Phạm Văn Yên (Toàn); ông Phạm Văn Lợi (Hiền); bà Phạm Thị Thu; bà Phạm Thị Luyện (Lợi); ông Nguyễn Xuân Triệu (Thái); ông Đại Văn La (Yên); ông Đại Văn Dũng; bà Đại Thị Thả (Lành); ông Phạm Văn Hải (Hoàn); ông Phạm Văn Trọng (Dung); ông Phạm Văn Đồn (Lụa); ông Phạm Văn Chiến (Nhàn).

Mặc dù UBND huyện Yên Lạc đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thuyết phục các hộ dân bàn giao đất cho chủ đầu tư nhưng một số hộ dân vẫn cố tình không nhận tiền bồi thường, không phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động. Thậm chí có những đòi hỏi đền bù vượt mức quy định, không có cơ sở giải quyết.

Để GPMB, thu hồi đất, bàn giao đất cho chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND huyện Yên Lạc sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ dân tại thị trấn Yên Lạc vào ngày 04/11/2021.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 01/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*