Tin kinh tế

Tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội huyện Yên Lạc

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tín dụng chính sách luôn được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc đẩy mạnh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng, phát huy đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban đại diện là lãnh đạo cấp huyện đã tiến hành kiểm tra 9 lượt xã, 56 lượt hội, 56 lượt tổ, 111 lượt hộ vay. Thành viên Ban đại diện là chủ tịch UBND xã, thị trấn đã kiểm tra được 59 lượt thôn, 121 lượt tổ, 340 hộ vay.

Ông Đào Đức Luận, Giám đốc NHCSXH huyện Yên Lạc, cho biết: Qua công tác kiểm tra, giám sát, các đơn vị, thị trấn đã làm tốt công tác phân giao chỉ tiêu, chỉ đạo hội đoàn thể, trưởng thôn, tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét đúng đối tượng để thiết lập hồ sơ gửi NHCSXH huyện thực hiện cho vay. Đồng thời, kiểm tra đôn đốc hộ vay thực hiện nghiêm các quy định về vay vốn, hạn chế thấp nhất nợ quá hạn.  

 

 

Tính từ đầu năm 2021 đến nay đã có 2.093 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay từ NHCSXH huyện, giải quyết việc làm cho 570 lao động, 11 trường hợp được vay để xây mới nhà để ở và mua nhà ở xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 của huyện.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát; tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp cùng các hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn giám sát thường xuyên quá trình sử dụng vốn của hộ vay, định hướng người dân đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

 

 

Thu Huyền

 

 

Ngày đăng: 26/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*