Tin kinh tế

Yên Lạc đề ra mục tiêu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82% vào năm 2025.

Với việc liên kết, lồng ghép các chương trình dạy nghề với các trường, các trung tâm dạy nghề trong khu vực, năm 2020, huyện Yên Lạc đã có 2.500 lao động được đào tạo nghề, đồng thời cũng có 2.500 lao động được giải quyết việc làm.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề theo hướng tạo việc làm tại chỗ nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và đáp ứng nhu cầu học nghề cho lao động và thị trường lao động, trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Yên Lạc sẽ tập trung nhiều giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

 

Lao động được giải quyết việc làm sau đào tạo tại Xí nghiệp may Minh Hà

 

Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, huyện phát triển theo nhiều phương thức và trình độ đào tạo, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng tăng cường thực hành, bảo đảo đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đánh giá năng lực của các cơ sở đào tạo và công tác tuyển sinh, huyện sẽ lựa chọn các cơ sở đào tạo đủ điều kiện dạy nghề và có địa chỉ đầu ra trong giải quyết việc làm hoặc bao tiêu sản phẩm cho người học sau khóa học để định hướng ngành nghề đào tạo cho người lao động.

Công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm được huyện quan tâm đẩy mạnh. Cùng với làm tốt việc định hướng phân luồng học sinh THCS, THPT và người lao động, huyện cũng tăng cường tuyên truyền về thị trường lao động, sàn giao dịch việc làm, du học vừa học vừa làm, xuất khẩu lao động… thông qua các kênh và các cơ sở dịch vụ việc làm.

 

 

Với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có trình độ, ngành nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Yên Lạc phấn đấu đào tạo nghề cho 14.915 người trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 3.760 lao động thuộc nhóm ngành nghề công nghiệp xây dựng; hơn 8.950 lao động thuộc nhóm nghề du lịch và dịch vụ. Năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt hơn 70%, mục tiêu đề ra đến năm 2025 huyện đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%./.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 19/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*