Phòng, chống Dịch Covid-19

INFOGRAPHIC: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH NGHỊ QUYẾT 128

Ngày 11/10, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

 

 

Theo: https://baochinhphu.vn

 

Ngày đăng: 14/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*