Thời sự tổng hợp

HĐND huyện Yên Lạc giám sát công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã Yên Đồng

Sáng 14/10/2021, Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Đồng giai đoạn 2019 - 2021. Cùng đi có đồng chí Đỗ Hải Đăng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Tú – TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Nguyễn Khoa Văn – TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Đức Toàn – TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện

 

HĐND huyện Yên Lạc giám sát công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã Yên Đồng

 

Xã Yên Đồng có tổng diện tích đất tự nhiên là 785,09 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 568,16 ha (chiếm 72,37%). Xã có 82,92 ha đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (đất 5%), chiếm 14,59%. Trong những năm qua, việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích và cấp GCN QSDĐ luôn được Đảng ủy - UBND xã Yên Đồng quan tâm thực hiện và thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm về quản lý, sử dụng đất công ích. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý sử dụng đất đai được tăng cường nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các hộ gia đình hiểu và thực hiện đăng ký, kê khai.

Với diện tích 82,92% đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích, xã Yên Đồng đã thực hiện quản lý có hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật như xây dựng các công trình công cộng bao gồm các công trình thể dục thể thao, vui chơi, giải trí; y tế, giáo dục… Tiêu biểu như xây dựng nhà văn hóa thôn Mới với diện tích 1.080m2. Ngoài ra, xã đã cho 127 hộ gia đình thuê 77,14 ha đất 5% theo hình thức giao thầu trong thời hạn 5 năm. Qua đó, đã thu về 3,6 tỷ đồng từ hoạt động cho thuê đất 5%. Số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 1,6 tỷ đồng, số còn lại xã nợ NSNN.

Trong công tác cấp GCN QSDĐ, xã Yên Đồng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thông qua việc ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ, HĐND, các kế hoạch của UBND xã. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý sử dụng đất đai được tăng cường, nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các hộ gia đình hiểu và thực hiện đăng ký, kê khai. Từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2021, xã Yên Đồng đã tiếp nhận 159 hồ sơ yêu cầu cấp GCN QSDĐ, trong đó có 64 hồ sơ cấp mới; 95 hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cho tặng, chuyển nhượng. Qua xử lý các hồ sơ, xã đã cấp được 38 GCN QSDĐ gồm các loại đất đấu giá, đất dịch vụ… Việc niêm yết bộ thủ tục hành chính được đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình về thủ tục, không có hồ sơ quá hạn giải quyết.

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã tập trung yêu cầu xã làm rõ một số vấn đề về việc chi tiền đấu thầu đất 5% còn chưa rõ ràng, cụ thể; quy trình thực hiện hợp đồng cho thuê đất 5% cần thể hiện rõ lộ trình cho thuê hàng năm. Đồng thời, yêu cầu xã xây dựng lộ trình xử lý các vụ vi phạm đất đai để đưa vào kế hoạch hàng năm nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND xã Yên Đồng tiếp tục triển khai tốt việc thực hiện các văn bản của cấp trên về quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật đất đai và các vấn đề liên quan khác đến nhân dân nắm rõ và thực hiện; tiếp tục thực hiện rà soát thống kê quỹ đất công trên địa bàn; phối hợp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tập thể; thực hiện nghiêm túc vấn đề xử lý vi phạm liên quan đến đất đai.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 11/2021, HĐND huyện sẽ tổ chức các buổi giám sát công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong đó, giám sát trực tiếp tại các xã: Bình Định, Tam Hồng, Yên Đồng, Đại Tự, thị trấn Yên Lạc; giám sát qua báo cáo đối với các xã còn lại.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 14/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*