Tin kinh tế

Yên Lạc nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 13-NQ/TW

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 13-NQ/TW, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo 100% các HTX trên địa bàn hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012, triển khai nhiều chính sách về cán bộ và nguồn nhân lực, đồng thời đưa các HTX dần trở thành đầu mối và cầu nối trong việc tiếp cận, chuyển giao KHKT, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn huyện hiện có 40 HTX NN, trong đó có 23 HTX dịch vụ nông nghiệp; 07 HTX chăn nuôi; 07 HTX trồng trọt; 01 HTX sản xuất và kinh doanh thực phẩm sạch, 02 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp. Sắp xếp theo quy mô hoạt động thì Yên Lạc có 02 HTX NN hoạt động quy mô xã, 17 HTX hoạt động quy mô thôn và 21 HTX NN hoạt động quy mô nhóm hộ. Số thành viên tham gia HTX NN hiện có 10.568 thành viên. Các HTX trên địa bàn thời gian qua đã cơ bản thực hiện được các dịch vụ phục vụ sản xuất như: điều hành, chỉ đạo tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ, và đang giữ vai trò là đầu mối và cầu nối trong việc tiếp cận và chuyển giao các chính sách hỗ trợ, phương thức sản xuất có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập cho thành viên. Nhiều HTX đã đảm nhận nhiều khâu dịch vụ và kinh doanh có hiệu quả trên một số ngành nghề, tiêu biểu như: bảo vệ thực vật; dự thính, dự báo sâu bệnh; bảo vệ đồng ruộng; làm đất; chỉ đạo sản xuất; môi trường; cung ứng giống cây trồng, vật nuôi…. Bên cạnh đó, các HTX còn tích cực tham gia giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động ở nông thôn thông qua các chương trình, các dịch vụ cung ứng và mô hình Tổ hợp tác trong nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã phát triển được 25 Tổ hợp tác, thu hút hơn 6.500 lao động. Vai trò của Tổ hợp tác không chỉ tạo công ăn việc làm, thu hút lao động nhàn rỗi và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, mà còn cung ứng và giải quyết được khâu tiêu thụ sản phẩm dịch vụ cho các thành viên. Hiện nay, các Tổ hợp tác trong nông nghiệp của huyện đang hoạt động có hiệu quả, doanh thu bình quân đạt trên 164 triệu đồng/năm.

 

 

 

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là đối với HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tập trung xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX NN chuyên canh sản xuất chuyên cây, con có liên kết với doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị, để nâng cao hiệu quả và phát triển kinh tế. Toàn huyện đề ra mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới 10 HTX và đưa thu nhập bình quân của người lao động trong HTX đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ xây dựng từ 1 đến 2 mô hình HTX thí điểm kiểu mới, trong đó tập trung ưu tiên HTX nông nghiệp chuyên ngành kiểm mới đảm nhiệm các khâu từ cung cấp dịch vụ đầu vào, dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên HTX.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 12/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*