Thông tin tuyên truyền

Chủ tịch UBND huyện phê duyệt phương án thưởng GPMB nhanh dự án Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc đợt 1, thị trấn Yên Lạc.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông vừa ký Quyết định phê duyệt phương án thưởng GPMB nhanh dự án Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc đợt 1, địa điểm tại thị trấn Yên Lạc.

Dự án Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc được Nhà nước thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình dự án năm 2019; được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Dự án được đầu tư xây dựng tại xã Tam Hồng và thị trấn Yên Lạc có tổng diện tích đất thu hồi 5,9 ha, trong đó của thị trấn Yên Lạc là 3,95 ha của 98 hộ; xã Tam Hồng là 1,95 ha của 62 hộ. Hiện nay, huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt gần 30% và đang tiếp tục tuyên truyền, vận động và thực hiện các bước theo quy trình hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên vẫn còn 16 hộ gia đình, cá nhân của thị trấn Yên Lạc chưa chấp hành việc kiểm kê, kiểm đếm, chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng Quảng Trường Văn hóa và Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc nhằm tổ chức các sự kiện: mít tinh, kỷ niệm, lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe phục vụ nhân dân, Chủ tịch UBND huyện đã ra quyết định thưởng GPMB nhanh 120.000 đồng/m2 đối với hộ nhận tiền trong vòng 20 ngày. Theo đó, sẽ có 16 hộ có diện tích đất thu hồi tại dự án sẽ được nhận tổng số tiền 862.056.0000 đồng nếu như nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trong thời gian quy định.

Triển khai quyết định này, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Ban Bồi thường GPMB và phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Yên Lạc phổ biến và công khai quyết định phê duyệt phương án GPMB nhanh tại trụ sở UBND thị trấn Yên Lạc và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; đồng thời gửi quyết định phê duyệt phương án thưởng GPMB đến từng người được thưởng GPMB nhanh và tổ chức chi trả tiền thưởng GPMB nhanh theo phương án được phê duyệt.

 Trần Biển

 

Ngày đăng: 11/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*