Thông tin tuyên truyền

Sau cưỡng chế thu hồi đất, các hộ dân sẽ không được nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào từ việc GPMB dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương.

Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương là dự án Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Năm 2017, UBND tỉnh cho phép huyện Yên Lạc triển khai thực hiện dự án với quy mô 33,3ha của hơn 500 hộ. Hiện nay, chỉ còn một số ít hộ thuộc thị trấn Yên Lạc chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho dự án.

 

Để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, huyện Yên Lạc đã tổ chức 02 đợt cưỡng chế đối với 14 hộ dân có diện tích đất thuộc diện thu hồi tại CCN làng nghề Minh Phương vào ngày 15/9 và ngày 7/10/2021. Trong  đó,  đợt 1 tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với với 06 hộ gia đình, với diện tích 4.947,1 m2; đợt 2 tổ chức cưỡng chế đối với 08 hộ dân với diện tích thu hồi là 3.689,6m2. Trong số các hộ đã tiến hành cưỡng chế này có nhiều hộ có diện tích thu hồi đất lớn, gồm nhiều thửa, số tiền hỗ trợ bồi thường cao (sẽ nhận được cả tiền thưởng GPMB theo Nghị quyết 01/2021 nếu như các hộ chấp thuận phương án bồi thường sớm) như hộ: Nguyễn Thị Kết ( Lợi) thuộc Khu 2 -Trung, có tổng diện tích GPMB là 1.322,8m2 tương ứng số tiền GPMB có thể nhận được lên đến gần 438 triệu đồng; hộ Lê Trung – Lý( Tám), khu 2- Trung  có diện tích thu hồi 983m2 với số tiền tương ứng hơn 328 triệu đồng; hộ Nguyễn Văn Xuân ( Huệ) có diện tích thu hồi đất là 732m2 với số tiền hơn 253 triệu; hộ ông Đại Xuân Lạc (Thục) tại Khu 1 - Trung có 3 thửa đất với diện tích là 744,8m2, tổng số tiền GPMB lên đến hơn 255 triệu đồng ... . Tuy nhiên đáng ra số tiền vốn dĩ được nhận, đến nay sau khi tiến hành cưỡng chế, các hộ sẽ không được nhận bất cứ khoản tiền nào nữa. Số tiền này sẽ được UBND huyện chuyển vào kho bạc nhà nước huyện để chi trả chi phí cho buổi cưỡng chế. Đây sẽ là thiệt thòi rất lớn với các hộ.

 

Như vậy, đến nay, dự án cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương chỉ còn 33 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, GPMB với diện tích 1,8ha. Thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đến các hộ dân còn lại nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Sau thời gian tuyên truyền, nếu các hộ vẫn cố tình không nhận với những lý do không có căn cứ giải quyết, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế và các hộ dân trong diện cưỡng chế sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường GPMB nào theo quy định của pháp luật.

 

Thu Huyền

 

 

Ngày đăng: 11/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục