Tin kinh tế

Yên Lạc tập trung các giải pháp để đạt mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và nhân dân trong toàn huyện, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tập trung phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả cao.

Toàn huyện đã đạt tổng giá trị sản xuất hơn 8.076 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021, đạt 72,2% kế hoạch và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2020. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp - TTCN - xây dựng, thương mại - dịch vụ đều phát triển; thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, huyện cũng gặp không ít khó khăn trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: công tác giải phóng mặt bằng có dự án còn chậm; một số dự án tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch; xử lý các vụ việc vi phạm lấn chiếm sử dụng đất sai mục đích còn chậm so với kế hoạch; tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu chậm so với kế hoạch; công tác vệ sinh môi trường còn chưa đảm bảo ở một số địa phương gây mất mỹ quan môi trường.

 

 

Yên Lạc đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án năm 2021

 

Để giải quyết các tồn tại này, đồng thời tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tốt các biện pháp chống dịch Covid-19, 3 tháng cuối năm 2021, huyện sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra

Huyện sẽ tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả bằng sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có giải pháp cụ thể, phù hợp và kịp thời đối với từng ngành, lĩnh vực, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh xảy ra. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công mục tiêu kép của huyện trong năm 2021.

Với phát triển kinh tế, huyện sẽ chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế huyện Yên Lạc năm 2021 trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp của Trung ương, tỉnh, huyện nhằm đạt mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19 vừa phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch năm đề ra. Huyện duy trì và phát triển các cụm công nghiệp làng nghề thị trấn Yên Lạc, Yên Đồng, Tề Lỗ và đẩy nhanh tiến độ GPMB, thực hiện đầu tư xây dựng CCN làng nghề Minh Phương, CCN làng nghề Đồng Văn, CCN làng nghề Trung Nguyên. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ổn định sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tích cực tháo gỡ khó khăn trong tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

 

 

Với tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, huyện thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 95% nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ. Huyện cũng tăng cường quản lý đầu tư XDCB, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc xây dựng không phép, sai quy hoạch được phê duyệt; kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm và đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đô thị như: Khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn, Khu đô thị Dragon-City; Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng.  

Đặc biệt tập trung thực hiện GPMB các dự án theo kế hoạch năm 2021, huyện sẽ giải quyết các vướng mắc của các hộ gia đình, cá nhân về bồi thường, hỗ trợ và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định để phấn đấu giải phóng tiếp 161,7 ha tại các dự án: Quảng trường trung tâm văn hóa thể thao huyện; dự án đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh; cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương, Đồng Văn.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 11/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*