Thời sự tổng hợp

Huyện Yên Lạc đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm BTV Huyện ủy giao và tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 8/10/2021, huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm BTV Huyện ủy giao và tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Huấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ BTV Tỉnh ủy giao và các nhiệm vụ trọng tâm của huyện; các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch các xã, thị trấn.

 

Thực hiện Quyết định của BTV Tỉnh ủy về giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các Huyện ủy, Thành ủy trên địa bàn tỉnh, BTV Huyện ủy Yên Lạc đã ban hành quyết định về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho UBND huyện và các ban, ngành, MTTQ huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

9 tháng đầu năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện uỷ do vậy một số nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Công tác khám sức khoẻ trong tuyển sinh quân sự và trong công tác tuyển quân năm 2021 đạt 100%; Công tác thanh tra công vụ, thanh tra dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán; Tỷ lệ giải ngân của các xã, thị trấn đạt cao; Một số xã không để phát sinh vi phạm mới về đất đai trên địa bàn, giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức cưỡng chế GPMB và tổ chức cưỡng chế vi phạm đất đai được thực hiện tốt.

Tại hội nghị, thường trực Huyện ủy đã nghe từng đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết. Một số xã đạt được kết quả khả quan trong thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu ký cam kết với BTV Huyện ủy như: xã Nguyệt Đức (đạt 8/11 chỉ tiêu), xã Trung Kiên (đạt 6/9 chỉ tiêu), Hồng Châu (đạt 6/9 chỉ tiêu), Tam Hồng (đạt 5/9 chỉ tiêu), Hồng Phương (đạt 5/10 chỉ tiêu)... Thực hiện chỉ tiêu phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021, Ban tổ chức Huyện ủy đã hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên mới cho 170/220 đảng viên đạt 77,27%, thành lập được 04 tổ chức Đảng, đạt vượt chỉ tiêu 133%; UBKT huyện ủy đã tổ chức kiển tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên, đạt 100%; Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp MTTQ huyện đã vận động nhân dân GPMB 03 dự án trọng điểm: Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc trên địa bàn huyện, Dự án Cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông đoạn từ Km17+950 đến Km28+800, địa phận huyện Yên Lạc, Dự án CCN Đồng Văn, Dự án Quảng trường Văn hóa và Trung tâm VH-TD-TT huyện và đang tiếp tục triển khai vận động đối với Dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương…

Với 2 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký thực hiện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 11 mô hình tiêu biểu (gồm 07 mô hình tập thể và 4 mô hình cá nhân) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, có chất lượng, đạt trên 95%. Việc đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ họp trực tuyến tại tại 17 điểm cầu xã, thị trấn đang được thực hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Việc xử lý các tồn tại về đất đai được UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn tích cực thực hiện, đặc biệt chỉ đạo các xã Trung Nguyên, Tề Lỗ, Đồng Văn xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm (gồm các trường hợp tồn đọng cũ và trường hợp mới phát sinh)…

Tiến độ thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu được Huyện ủy, BCĐ huyện, UBND huyện tích cực chỉ đạo. Đến nay, huyện đã có xã Liên Châu đạt chuẩn NTM nâng cao và có thêm 02 thôn là Nhật Chiêu 1 và Nhật Tiến 2 đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Huyện đang tích cực chỉ đạo 02 xã Yên Đồng, Nguyệt Đức xây dựng để đạt chuẩn NTM nâng cao và chỉ đạo 23 thôn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để được công nhận thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Kết quả, đến nay xã Yên Đồng đã đạt 2/5 tiêu chí, đạt 21/29 nội dung của xã NTM nâng cao; Xã Nguyệt Đức đạt 2/5 tiêu chí và đạt 21/29 nội dung của xã NTM nâng cao; Có 6 thôn đăng ký với tỉnh đã đạt từ 6 - 7 tiêu chí. Trong số 14 thôn đăng ký với huyện để thực hiện thôn dân cư NTM kiểu mẫu, đã có 3 thôn đã đạt 7/9 tiêu chí, đạt 19/21 nội dung, chỉ còn chỉ tiêu điện chiếu sáng và chỉ tiêu cải tạo cảnh quan môi trường, gồm: thôn Cổ Tích (xã Đồng Cương), thôn Phú Phong (xã Hồng Phương), thôn Trung Giang (xã Trung Kiên); Có 3 thôn đạt 7/9 tiêu chí và đạt 18/21 nội dung; Có 8 thôn đạt từ 5-6 tiêu chí…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ký cam kết với BTV Huyện ủy, một số khó khăn cũng như giải pháp thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, việc xử lý vi phạm Luật đất đai; khó khăn trong công tác bồi thường GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện. Về vấn đề này, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại để người dân hiểu và thấy được lợi ích của việc xây dựng các công trình, dự án, từ đó, tích cực đồng tình, ủng hộ.

 

 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Khắc Hiếu chỉ đạo, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

 

 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ các nội dung đã cam kết. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vừa triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền, vận động không để xảy ra vi phạm và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mới về đất đai, đặc biệt là các vụ vi phạm tồn đọng từ trước; với việc giải quyết việc giao đất trái thẩm quyền, tình trạng người dân trước đây vì nợ sản phẩm phải thế chấp đất nông nghiệp, nay đã trả hết khoản nợ nhưng vẫn chưa được trả lại đất để sản xuất, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn làm thủ tục, hồ sơ và gửi về Phòng TNMT huyện để tổng hợp báo cáo chuyên đề, xin ý kiến TT Huyện ủy để có hướng giải quyết. Trong chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thời gian tới huyện sẽ tổng hợp, rà soát và giao chỉ tiêu 01 xã thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2022; Từ nay đến cuối năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra (gồm: đoàn kiểm tra về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã kí kết với BTV Huyện ủy; đoàn kiểm tra về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu) để đánh giá trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cũng như tiến độ thực hiện mà các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã ký cam kết với BTV Huyện ủy trong năm 2021.

 

Anh Đào

 

 

Ngày đăng: 08/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*