Tin kinh tế

Thu ngân sách huyện Yên Lạc tăng cao trong 9 tháng đầu năm

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Lạc 9 tháng năm 2021 vẫn vượt cao so với dự toán.

Theo thống kê của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Yên Lạc, 9 tháng qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 420 tỷ đồng, vượt 64,2% dự toán. Trong đó, các khoản thu tăng cao là tiền thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu tại xã.

 

Có được kết quả này là do huyện Yên Lạc đã quyết liệt thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chức năng như Thuế, Kho bạc nhà nước thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, chủ động khai thác tốt các nguồn thu, đơn giản hóa thủ tục hành chính và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế.

Để tăng nguồn thu ngân sách, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch, Chi cục Thuế, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực khai thác tốt các nguồn thu, thu nợ thuế, nhất là các khoản thuế: đấu giá quyền sử dụng đất, phí lệ phí, thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong bối cảnh dịch bệnh.

 

Theo: Thanh Nga (Cổng TTĐT T)

 

Ngày đăng: 07/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*