Tin kinh tế

Yên Lạc thực hiện GPMB đạt hơn 70% kế hoạch năm

Bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động người dân có đất bị thu hồi chấp hành phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm, huyện Yên Lạc đã tháo gỡ được “điểm nghẽn” về GPMB để triển khai các dự án, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Huyện đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đa số người dân về việc thu hồi đất GPMB để xây dựng các dự án, công trình vì lợi ích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn huyện hiện có 32 dự án với tổng diện tích hơn 312 ha cần thực hiện GPMB, trong đó kế hoạch năm 2021, huyện sẽ GPMB 107,4 ha. Tuy nhiên 9 tháng đầu năm, huyện mới GPMB được 75,7 ha, đạt hơn 70% kế hoạch năm.

 

 

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án, 9 tháng đầu năm 2021, huyện đã ban hành 94 quyết định kiểm đếm bắt buộc với 02 dự án: Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương và dự án Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dực thể thao huyện; ban hành 54 quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức được 03 cuộc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc tại dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương. Huyện cũng ban hành 31 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, qua đó đã tổ chức được 03 cuộc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất tại các dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 3, Cụm công nghiệp Đồng Văn và Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương.

Hiện nay, huyện đang tích cực đẩy nhanh tiến độ GPMB xong các dự án năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021 và các dự án mới năm 2021 với diện tích 31,75 ha. Tuy nhiên, tình trạng người dân tự ý đổi đất cho nhau không qua chính quyền địa phương, sử dụng đất chưa đúng mục đích, xây dựng các công trình trái phép trên đất đã có quyết định thu hồi, công tác xử lý vi phạm về đất đai của một số xã chưa triệt để… đang gây ra những khó khăn cho công tác GPMB của huyện.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 05/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*