Tin kinh tế

Hiệu quả từ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Yên Lạc

Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM, huyện Yên Lạc đã phát triển và nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao được hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác và giá trị thu nhập cho người nông dân.

Huyện đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên một số diện tích đất vùng bãi kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như Bưởi diễn, Chuối, Đu đủ, Cam canh … đem lại giá trị kinh tế cao và đã phát triển thành các trang trại trồng cây ăn quả cho thu nhập từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng/năm.

Tích cực trong chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, huyện đã đưa mô hình sản xuất trồng trọt an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích trên 70 ha áp dụng công nghệ nhà màng, tưới tự động đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

 

Trong chăn nuôi gia súc và gia cầm, huyện đã chỉ đạo các xã tập trung phát triển theo hướng sản xuất trang trại chăn nuôi quy mô lớn với hệ thống chuồng trại khép kín và đưa các giống vật nuôi lai tạo, ngoại nhập có năng suất và sản lượng thịt, trứng, sữa cao vào sản xuất. Đến nay, huyện có tỷ lệ bò lai, bò ngoại, lợi siêu nạc đã chiếm trên 98% tổng đàn. Đặc biệt, huyện có khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư tại xã Liên Châu với diện tích trên 77 ha, đã phát triển được 11 trang trại chăn nuôi quy mô từ 1.000 đến 11.000 lợn thịt/hộ; 10.000 đến 20.000 gà thịt/hộ. Chăn nuôi trong khu tập trung đã áp dụng công nghệ chuồng kín, đáp ứng điều kiện an toàn dịch bệnh và có sự liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Thủy sản của huyện bước đầu được mở rộng diện tích nuôi theo hướng thâm canh, bán thâm canh, trong đó đã có 5 ha mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ sông trong ao đem lại hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, cùng với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp để khuyến khích người dân chủ động áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh, vùng sản xuất hàng hóa tập trung để ở mỗi xã có ít nhất một sản phẩm (OCOP), huyện Yên Lạc đang chỉ đạo các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình HTX nông nghiệp, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, mở rộng các loại hình dịch vụ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, để qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị thu nhập trên một vị diện tích canh tác.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 01/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*