Phòng, chống Dịch Covid-19

Bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới từ 0h ngày 01/10/2021

Xem nội dung tại QĐ số 2720

 

Ngày đăng: 30/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*