Thời sự tổng hợp

Yên Lạc tiếp tục thực hiện các quy trình GPMB 2,6ha dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương.

Dự án Cụm công nghiệp Minh Phương được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thành lập và giao công ty cổ phần Kehin làm chủ đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng năm 2017 với quy mô 33,3 ha, thuộc địa phận xã Nguyệt Đức và thị trấn Yên Lạc. Dự án được điều chỉnh lấy tên là Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương theo quyết định số 593 ngày 20/02/2019 và được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định 1926 ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh.

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương thuộc danh mục Nhà nước thu hồi đất, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 49 năm 2017, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại văn bản số 1567 ngày 09/11/2018  và đã có trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Yên Lạc các năm từ 2018 đến 2021.

Trong quá trình triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đến nay huyện Yên Lạc đã GPMB xong diện tích là 19,23ha của 236 hộ gia đình, đạt 100% diện tích thuộc địa phận xã Nguyệt Đức. Thị trấn Yên Lạc có tng din tích thu hi là 14,07ha. Trong đó, diện tích đã GPMB xong là 10,87 ha của 71 hộ gia đình.

Dự án được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ, nhờ vậy huyện đã GPMB xong 30,1/33,3ha, đạt 90,5%.

 

day nhanh tien do gpmb cum cong nghiep minh phuong

 

 

Phối cảnh Cụm công nghiệp Minh Phương.

 

Để đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 09 hộ diện tích 0,59ha. Sau quá trình tuyên truyền vận động đã có 03 hộ gia đình chấp hành nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng với diện tích 0,1ha. Ngày 15/9/2021, Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 06 hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định, với diện tích 0,49ha. Như vậy đến thời điểm này, Dự án chỉ còn còn 47 hộ gia đình chưa phối hợp thực hiện kiểm kê, kiểm đếm diện tích đất và tài sản trên đất với diện tích 2,61ha.

Mặc dù Ban bồi thường GPMB&PTQĐ huyện, UBND và MTTQ thị trấn Yên Lạc đã tích cực tuyên truyền vận động rất nhiều lần; đồng thời các ban, ngành, đoàn thể của huyện (MTTQ, Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ) cũng đã vào cuộc tập trung tuyên truyền vận động, nhưng vẫn còn 47/126 hộ diện tích 2,61ha không phối hợp kiểm kê, kiểm đếm. Khi tuyên truyền vận động, các hộ này đã không đồng ý đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, yêu cầu được thỏa thuận. Khi đến tận nhà vận động, nhiều hộ còn xua đuổi, thậm chí xúc phạm các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban bồi thường GPMB&PTQĐ huyện phối hợp với UBND và MTTQ thị trấn Yên Lạc tổ chức chi trả tiền, tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Tuy nhiên các hộ vẫn cương quyết không đồng ý và yêu cầu được thỏa thuận về giá bồi thường thì UBND huyện sẽ thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất đối với các hộ cố ý không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 20/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*