Đưa NQ của Đảng vào CS

Huyện Yên Lạc nhiều chỉ tiêu ký cam kết đạt kết quả tích cực

9 tháng đầu năm, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được huyện Yên Lạc quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống điện tử, không sử dụng văn bản giấy, 100% các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện ký số văn bản đi; 100% đơn vị thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ cho công dân qua phần mềm tại bộ phận một cửa.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được duy trì thường xuyên, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát thủ tục hành chính, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cắt giảm các thủ tục, quy trình không cần thiết, triển khai dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp và người dân. Hiện có 290 dịch vụ công cấp huyện, 100 dịch vụ công cấp xã đạt tỷ lệ 32,8% thủ tục hành chính cấp huyện, xã.

UBND huyện đã tiếp nhận tổng cộng 13.204 văn bản đến từ UBND tỉnh, các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đã được xử lý 100%. UBND huyện phát hành tổng cộng 9.148 văn bản đi tới cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và UBND các xã, thị trấn. Trong đó đã ký số 8.976 văn bản, chiếm tỷ lệ 98%. Các cơ quan, đơn vị đã phát hành tổng cộng 4.620 văn bản đi, đã ký số 4.185 văn bản, chiếm tỷ lệ 93%. UBND 17 xã, thị trấn phát hành tổng cộng 9.784 văn bản đi, đã ký số 8.100 văn bản, chiếm tỷ lệ 83%.

 

 

Đối với công tác quản lý nhà nước về y tế, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Lạc đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện phòng phòng, chống dịch trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; khẩn trương truy vết, tổ chức cách ly các trường hợp tiếp xúc gần, liên quan tiếp xúc gần ca bệnh xác định và các trường hợp đi từ ổ dịch, vùng dịch trở về; kịp thời ra quyết định cách ly xã hội, khoanh vùng, dập dịch đối với các địa bàn có ca bệnh dương tính; triển khai 22 chốt kiểm soát dịch tại thị trấn Yên Lạc và tại 07 thôn có liên quan đến các trường  hợp nhiễm, nghi nghiễm Covid-19. Đến nay, qua rà soát, truy vết toàn huyện có 438 trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh dương tính, 3.175 trường hợp đi từ ổ dịch, vùng dịch trở về, đều được cách ly, theo dõi sức khỏe kịp thời, đúng quy định; qua cách ly, theo dõi phát hiện 120 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó 117 ca đã khỏi bệnh, 03 ca đang điều trị.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn duy trì thực hiện tốt các ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và quản lý y tế; tăng cường hoạt động tư vấn sức khỏe thông qua công nghệ thông tin; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm Y tế. Đến nay, tỷ lệ dân số huyện được lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân đạt 96,8% kế hoạch năm 2021; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98,3% KH; tăng 2,3% so cùng kỳ.

Hiện nay, huyện Yên Lạc đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Huyện phấn đấu đảm bảo 100% văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống điện tử, không sử dụng văn bản giấy, 100% các xã, thị trấn đã thực hiện ký số toàn bộ văn bản đi; 100% đơn vị thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ cho công dân qua phần mềm tại bộ phận một cửa. Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện phòng phòng, chống dịch để đảm bảo địa bàn là “vùng xanh” trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 15/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*