Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiết giảm về thời gian và đơn giản về thủ tục hành chính, qua đó đã góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Cùng với nghiêm túc thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai cấp huyện và xã, Yên Lạc đã cắt giảm từ 30 - 35% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công so với quy định. Các thủ tục hành chính về đất đai được huyện rút ngắn từ 30 ngày theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP xuống còn 18 ngày làm việc với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản trên đất theo quy định từ 20 ngày làm việc xuống còn 15 ngày; đồng thời giải quyết thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chỉ trong 03 ngày làm việc.

Cải cách hành chính về thuế cũng được huyện triển khai tích cực. Không chỉ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính thuế thông qua Internet và nộp thuế điện tử trên địa bàn đạt 100%, mà huyện còn thực hiện cắt giảm nhiều thủ tục, giấy tờ và thời gian thực hiện như: thực hiện cắt giảm số lần khai thế GTGT từ kê khai theo tháng xuống kê khai theo quý; bãi bỏ bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế GTGT; cắt giảm thời gian kiểm tra trước hoàn thuế GTGT tại trụ sở người nộp thuế từ 60 ngày làm việc xuống còn 40 ngày làm việc; cắt giảm thủ tục hành chính để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước từ 537 giờ/năm xuống còn dưới 115 giờ/năm.

Đẩy mạnh xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, ngoài việc sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thời gian qua đã thiết lập và vận hành có hiệu quả đường dây tiếp nhận thông tin, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và thái độ thực thi công vụ. Toàn huyện đã triển khai được 290 dịch vụ công cấp huyện, 100 dịch vụ công cấp xã, trong đó có 46 dịch vụ công cấp huyện và 32 dịch vụ công cấp xã ở mức độ 3, 4. Trong quá trình triển khai thực hiện, các dịch vụ công này đã giúp cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch về thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước đã đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm được nhiều thời gian và kinh phí.

 

 

Để cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, huyện tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; thực hiện công khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung; đồng thời ưu tiên đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện chú trọng giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các dự án được sớm triển khai như: dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3; các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của huyện như: Đường từ ĐT.305 từ cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương đi xã Liên Châu; Đường từ ĐT.305 từ cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương đi UBND xã Nguyệt Đức; Cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông địa bàn huyện; Đường đô thị Tam Hồng …. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác bồi thường Cụm Công nghiệp Minh Phương và Cụm Công nghiệp Đồng Văn để bàn giao cho các chủ đầu tư triển khai dự án. Khi các Cụm công nghiệp hoàn thành không chỉ đáp ứng yêu cầu sản xuất cho người dân mà còn thiết thực giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, lao động việc làm, phát huy các ngành nghề trong các làng nghề truyền thống ở địa phương.

 

 

Với những nỗ lực để luôn đứng trong tốp đầu các huyện, thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính và với những chính sách, giải pháp hiệu quả, huyện Yên Lạc đã cải thiện một bước môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân trong 5 năm qua đạt 8,4%/năm, trong đó, giá trị sản suất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 12,5%/năm. Hiện nay, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng của huyện đã chiếm trên 59%; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm.

Thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục coi việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để huy động và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để các dự án sớm triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, đối thoại và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải để trao cơ hội đầu tư và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện nhà, từ đó thu hút nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                                             Trần Biển

 

Ngày đăng: 15/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*