Thông tin tuyên truyền

Thực hiện GPMB dự án Xây dựng Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án và tránh thiệt hại về chế độ chính sách bồi thường đối với các hộ dân có đất thu hồi. UBND huyện đề nghị các hộ dân có đất thu hồi thực hiện phối hợp với Ban bồi thường GPMB&PTQĐ huyện, UBND xã Tam Hồng nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo Quyết định phê duyệt phương án; Dừng việc sản xuất cây vụ đông năm 2021 để dự án được triển khai thi công theo quy định.

Dự án xây dựng Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc để tổ chức các sự kiện: mít tinh, kỷ niệm, lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe phục vụ nhân dân. Đây là dự án được Nhà nước thu hồi đất theo Điểm a Khoản, 3 Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 “ Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương”. Dự án mang tính cộng đồng, có tính nhân văn rất cao, do UBND huyện làm chủ đầu tư triển khai thực hiện. Dự án đã có đầy đủ thủ tục pháp lý để triển khai như: được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình dự án năm 2019; được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Dự án Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dục, thể thao huyện Yên Lạc được đầu tư xây dựng tại xã Tam Hồng và thị trấn Yên Lạc có tổng diện tích đất thu hồi 5,822 ha, trong đó của thị trấn Yên Lạc là 3,95 ha; xã Tam Hồng là 1,87 ha. Hiện nay, huyện đã GPMB xong diện tích 2,5 ha, đạt 63,3% diện tích thu hồi địa phận thị trấn Yên Lạc. Trong 2 ngày 09 và 10/09/2021, Ban bồi thường GPMB&PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Tam Hồng tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân có đất thu hồi, hiện chỉ còn một số ít hộ chưa phối hợp nhận tiền bàn giao mặt bằng.

Theo quy định của Nhà nước, các chính sách của tỉnh như hiện nay, ngoài được hưởng đủ 5 khoản bồi thường, hỗ trợ thành tiền là 83.000.000 đồng/sào, các hộ dân có đất bị thu hồi của dự án còn được thưởng GPMB nhanh theo Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Một là, không phải thực hiện kiểm đếm bắt buộc.

Hai là, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trong thời gian quy định.

+ Trong vòng tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày nhận thông báo chi trả tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được thưởng 43.200.000 đồng/sào. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ và thưởng giải phóng mặt bằng nhanh tối đa là 126.920.000 đồng/sào.

+ Từ ngày thứ 21 đến tối đa không quá 30 ngày thì được thưởng 34.560.000 đồng/sào. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ và thưởng giải phóng mặt bằng nhanh tối đa là 118.280.000 đồng/sào.

+ Quá 30 ngày trở lên thì không được thưởng. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ tối đa là 83.720.000 đồng/sào.

Trường hợp các hộ dân cố tình không nhận tiền hỗ trợ bồi thường, GPMB thì huyện sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật và hộ dân đó sẽ không được nhận bất cứ khoàn hỗ trợ nào của nhà nước.

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án và tránh thiệt hại về chế độ chính sách bồi thường đối với các hộ dân có đất thu hồi. UBND huyện đề nghị các hộ dân có đất thu hồi thực hiện phối hợp với Ban bồi thường GPMB&PTQĐ huyện, UBND xã Tam Hồng nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo Quyết định phê duyệt phương án; Dừng việc sản xuất cây vụ đông năm 2021 để dự án được triển khai thi công theo quy định.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 13/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục