Phòng, chống Dịch Corona

Dừng kiểm soát dịch bệnh covid 19 tại các tuyến đường trọng yếu ra vào địa bàn theo quyết định 3569 của ban chỉ đạo phòng chống dịch

Ngày đăng: 10/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*