Thông tin văn bản

CV: đề nghị tạo điều kiện cho các tình nguyện viên vận chuyển Gạo hỗ trợ người dân Yên Lạc tại TP.HCM đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

...

 

Ngày đăng: 17/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*