Đưa NQ của Đảng vào CS

Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lạc với phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lạc triển khai tích cực, sâu rộng với hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thực hiện phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2016-2021”, với tinh thần nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng. Các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Yên Lạc đã xây dựng được trên 760 mô hình kinh tế điển hình, trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, phát triển ngành nghề, thành lập các doanh nghiệp, công ty,… tạo hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực giải quyết việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho trên 3500 lao động, chủ yếu là con, em cựu chiến binh và nhân dân địa phương .

Toàn huyện đã có 1.179 lượt hộ cựu chiến binh đạt danh hiệu Sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã; 134 hộ đạt danh hiệu cấp huyện và 23 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh; 16  hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương. Tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo giảm rõ rệt, còn 0,18%; số hộ cựu chiến binh khá và giàu tăng cao chiếm 77%. 

Hội  đã chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để phối hợp, tạo điều kiện cho cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế; vận động, tập hợp các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại là hội viên Hội Cựu chiến binh, thành lập 19 Câu lạc bộ: “Cựu chiến binh - Cựu quân nhân làm kinh tế giỏi”. Các cấp Hội đã huy động 62,934 tỷ đồng từ vốn Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ nội bộ trên 14,2 tỷ đồng cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện tích cực tham gia phong trào “ Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng thôn “ Nông thôn mới kiểu mẫu”; xã “Nông thôn mới nâng cao” với  7.052 tỷ đồng, hiến 1.992m2 đất, tham gia 1642 ngày công, trồng trên 25.000 cây xanh, ủng hộ quĩ nghĩa tình đồng đội 1.039 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 22 nhà cho hội viên cựu chiến binh nghèo khó khăn về nhà ở; phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện mở 390 lớp bồi dưỡng cho gần 1000 lượt hội viên về chương trình khuyến nông, lâm, ngư nghiệp, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn cho hội viên. Phối hợp với MTTQ các cấp thăm hỏi, tặng quà cho trên 25.000 lượt các đối tượng chính sách, làm tốt công tác tình nghĩa. Qua phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"  đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh tiêu biểu, điển hình được UBND tỉnh, UBND huyện Yên Lạc tặng bằng khen, giấy khen.

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Yên Lạc tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên mở rộng, phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế đã đem lại lợi nhuận cao, tăng cường  giúp đỡ hội viên tiếp cận nguồn vốn, phát triển các mô hình kinh tế mới phù hợp điều kiện thực tế từng vùng, từng địa phương; tích cực xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện./.

Nguyễn Hải Ba

 

Ngày đăng: 05/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*