Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc lan tỏa sâu rộng chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Về đích sớm xây dựng nông thôn mới từ năm 2015, huyện Yên Lạc có nhiều điều kiện thuận lợi hơn các địa phương khác để triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng môi trường sống xanh - sạch- đẹp tại các khu dân cư.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, không chạy theo phong trào, không đốt cháy giai đoạn, huyện Yên Lạc đã xác định mục tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn; đẩy mạnh tuyên truyền gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" nhằm tạo sức lan tỏa, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đầu tư trên 1.640 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản; xây dựng 65 bãi rác thải, đưa 9 lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên vào hoạt động; xây dựng, cải tạo gần 90 km cống, rãnh thoát nước thải, vượt chỉ tiêu đăng ký với tỉnh. Đồng thời, tổ chức cho các xã, thôn đăng ký thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo từng năm.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới huyện Yên Lạc, đến nay, ngoài xã Liên Châu đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 thôn của địa phương này là Nhật Chiêu 1, Nhật Tiến 2 được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, tất cả các địa phương khác đều đang tập trung cao độ cho triển khai thực hiện các tiêu chí theo đúng lộ trình đăng ký, nhất là tại 2 xã Nguyệt Đức, Yên Đồng và các thôn đăng ký đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

Có làng nghề sản xuất chăn, ga, gối đệm phát triển, những năm qua, đời sống nhân dân xã Yên Đồng ngày càng khởi sắc và đây cũng là điều kiện thuận lợi để địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động và thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Theo báo cáo của UBND xã Yên Đồng, ngay sau khi đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong dân và huy động sức dân vào thực hiện từng tiêu chí. Nhờ đó, đến hết tháng 6/2021, địa phương đã đạt 2/5 tiêu chí là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục -đào tạo, văn hóa và đạt 19/29 nội dung của 3 tiêu chí là hạ tầng kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường và thống chính trị, hành chính công.

Để hoàn thành nội dung 3 tiêu chí còn lại vào cuối năm, Yên Đồng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục trường mầm non Yên Đồng; cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến 1 và tuyến 2; xây dựng nhà luyện tập thể dục thể thao Trung tâm văn hóa xã; cải tạo nhà văn hóa thôn Yên Tâm, thôn Đình, thôn Yên Nghiệp; khắc phục các hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng, trước hạn, trong đó có 10% trước hạn.

Cũng quyết tâm không để lỡ hẹn mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay, cùng với tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã Nguyệt Đức đã đề ra nhiều giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhiều tuyến đường giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Ông Tạ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã cho biết, trong 2 năm 2019-2020, Nguyệt Đức đã đầu tư 54 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó, đầu tư hơn 10 tỷ đồng hệ thống đường điện chiếu sáng đến các thôn, ngõ xóm với chiều dài hơn 12km; cải tạo, nâng cấp đường giao thông ở các thôn: Gia Phúc, Xuân Đài, Nghinh Tiên 1, Nghinh Tiên 2, Đinh Xá 1, Đinh Xá 2; xây dựng nhà ăn bán trú trường tiểu học, công trình phụ trợ trường mầm non; nâng cấp trung tâm văn hóa xã; cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã; xây dựng hơn 6km rãnh thoát nước thải. Riêng năm 2021, xã dành trên 40 tỷ đồng để nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Tính đến nay, Nguyệt Đức đã hoàn thành tiêu chí giáo dục – đào tạo và văn hóa; hoàn thành 17/29 nội dung của 4 tiêu chí là phát triển sản xuất, nâng cao đời sông nhân dân; hạ tầng kinh tế-xã hội; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị, hành chính công.

Để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, Nguyệt Đức đang đẩy nhanh tiến độ xây các công trình: nhà ăn bán trú, nhà thể chất, phòng học trường tiểu học Nguyệt Đức; cải tạo, chỉnh trang các nhà văn hóa thôn Xuân Đài; tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây dây leo, trồng cây bóng mát trong vườn, trồng hoa những tuyến đường hoặc vẽ tranh tường ở những nơi thích hợp.

Đối với 9 thôn đăng ký đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với tỉnh năm 2021 thì đến nay  đã có 4 thôn đạt 8/9 tiêu chí và 20/21 nội dung là thôn Đình, thôn Yên Nghiệp, xã Yên Đồng; thôn 10, xã Yên Phương và thôn Nghinh Tiến 1, xã Nguyệt Đức; 2 thôn đạt 6/9 tiêu chí, 18/21 nội dung là thôn Nhật Tiến 1, Thụ Ích xã Liên Châu; thôn Gia Phú đạt 5/9 tiêu chí và 2 thôn Đình Xá 2 và Đình Xá 4, xã Nguyệt Đức đạt 4/9 tiêu chí. Riêng 3 thôn đăng ký đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với huyện, gồm: Thôn Hoàng Thạch, xã Trung Nguyên; thôn 4 xã Trung Hà và thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên đều đạt từ 5-6 tiêu chí và 16/21 nội dung.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra, Yên Lạc đã chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới, xây dựng ở mỗi xã 1 sản phẩm hàng hóa được đánh giá phân hạng theo Chương trình OCOP hoặc có sản phẩm được chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm VietGAP. Nghiên cứu, chỉnh kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Nguyệt Đức và Yên Đồng và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 23 thôn, trong đó có 9 thôn đăng ký với tỉnh trong năm 2021. Các thành viên ban chỉ đạo huyện, các cơ quan chuyên môn phụ trách tiêu chí nông thôn mới thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện tiêu chí chưa hoàn thành. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện phối hợp các cơ quan liên quan, UBND xã Yên Đồng, UBND xã Nguyệt Đức đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để trường mầm non Yên Đồng và Trường Tiểu học Nguyệt Đức được công nhận đạt chuẩn mức độ 2 trước tháng 11/2021. Phòng Văn hóa-Thông tin huyện phối hợp cơ quan liên quan, UBND xã Yên Đồng, UBND xã Nguyệt Đức rà soát vị trí, thủ tục hồ sơ và thực hiện xây dựng nhà luyện tập thể dục thể thao đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây xanh, trồng hoa, phân loại rác hữu cơ, vô cơ và xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ, xây dựng môi trường sống thân thiện, xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư.

Theo: Thanh Nga (Cổng TTGTĐT T)

 

 

Ngày đăng: 07/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*