Đưa NQ của Đảng vào CS

Phụ nữ Yên Lạc gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các phong trào thi đua

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Yên Lạc đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phong trào công tác hội, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội LHPN huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp hội về nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin – Tư trọng – Trung hậu – Đảm đang” và 3 nhiệm vụ trong tâm công tác hội.

 

 

 

Tích cực thi đua làm theo lời Bác, các cấp hội LHPN trong huyện đã có các hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp hội đã xây dựng ống tiết kiệm giúp cho phụ nữ và trẻ em nghèo, phụ nữ với môi trường xanh – sạch – đẹp, ngõ tự quản về vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình, điển hình tiến tiến và làm theo…Ban chấp hành hội LHPN từ huyện đến cơ sở và cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hành tiết kiệm ít nhất 10.000đ/1 hội viên/tháng. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, toàn Hội đã vận động ủng hộ xây dựng, sữa chữa được 27 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 1,440 tỷ đồng. Bên cạnh đó hội LHPN huyện còn vận động hội viên tham gia phong trào “Làm theo lời Bác, thực hiện tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” với số tiền tiết kiệm lên đến hơn 30 tỷ đồng giúp cho 1,100 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình. Hội xây dựng được 53 mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại gia đình”, 56 mô hình “Nhà sạch, vườn xanh” tại 100% cơ sở Hội. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chỉnh trang nhà cửa, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tích cực đóng góp sức người, sức của để làm các công trình xây dựng nông thôn mới. Đã có nhiều  hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia xây dựng “Đường hoa phụ nữ”, trồng hoa thay thế cỏ dại, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, đến nay đã xây dựng được 128 mô hình “Đường hoa phụ nữ”.

 

 

Cùng với tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, từ năm 2020 đến nay, các cấp hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã vận động ủng hộ được trên 1.574 triệu đồng, 2.830 kg gạo, 6000 khẩu trang y tế, 900 thùng sữa, 30 thùng mì tôm 115 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hơn 6 triệu đồng.

Từ những mô hình, phong trào thiết thực trên, hội LHPN huyện Yên Lạc nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và khéo gắn việc học tập và làm theo Bác gắn với phong trào, công tác hội. Trong nhiệm kỳ tới, hội LHPN huyện Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua của Hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các hội viên.

                                                        

  Lệ Huyền

 

Ngày đăng: 07/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*