Đưa NQ của Đảng vào CS

Hiệu quả từ chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Yên Lạc

Thực hiện Quyết định số 752 ngày 10-3-2017 của UBND tỉnh về “Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020”, những năm qua, huyện Yên Lạc đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP), góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Cán bộ, nhân viên phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Lạc rà soát các dự án trình duyệt để tham mưu UBND huyện tiết kiệm cắt giảm đầu tư.

 

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 752 của UBND tỉnh về “Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020”, hàng năm, UBND huyện Yên Lạc đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện việc THTK, CLP trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị; công khai minh bạch việc sử dụng tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, xét duyệt dự án, quản lý và sử dụng đất đai, mua sắm tài sản công, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép kinh doanh…. Giao trách nhiệm cho các xã quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn chặt chẽ; tích cực kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép đất, cát, sỏi… gây ô nhiễm môi trường.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, tăng cường các hoạt động giám sát đối với hoạt động của chính quyền, cơ quan nhà nước trong phân bổ và giao dự toán ngân sách; trong tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, các quỹ ngoài ngân sách...

Kịp thời xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đơn thư KNTC của công dân có liên quan đến THTK, CLP công khai, minh bạch và triệt để.

Công tác giao dự toán được triển khai kịp thời, đúng thời gian, tiêu chuẩn định mức theo quy định của pháp luật.

Năm 2020, đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương được hơn 11,4 tỷ đồng.

Lĩnh vực đầu tư, phân bổ vốn ngân sách, thẩm định, phê duyệt các dự án được thực hiện minh bạch, đúng quy định, đã thẩm tra, quyết toán được 149 dự án, trong đó có 45 hạng hạng mục công trình mới với tổng giá trị trình duyệt hơn 132,3 tỷ đồng, sau khi thẩm định cắt giảm được hơn 11,3 tỷ đồng so với giá trị trình duyệt giảm được 8,5% giá trị.

Việc tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu 164 dự án với tổng giá trị trúng thầu là hơn 599 tỷ đồng, giảm sau đấu thầu 31 tỷ đồng, tỷ lệ giảm bình quân 4,9%.

Thẩm định dự án đầu tư 105 công trình với tổng giá trị thẩm định hơn 371 tỷ đồng, sau khi thẩm định cắt giảm được 11,7 tỷ đồng. Việc mua sắm tài sản, sửa chữa, sử dụng bảo quản tài sản công cơ bản bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định; dự toán đề nghị mua sắm tập trung hơn 10,6 tỷ đồng, giá trị trúng thầu giảm được 88 triệu đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương được hơn 14,3 tỷ đồng. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 60 dự án, giá trị sau thẩm định tiết kiệm được hơn 27,3 tỷ đồng, giảm 6,7% so với dự toán trình thẩm định.

Công tác đấu thầu, chỉ định thầu 27 dự án với giá trị trúng thầu được duyệt giảm 2,16 tỷ đồng, giảm 1,6%. Riêng dự toán về mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học tập trung, đã cắt giảm được 76 triệu đồng so với dự toán…

Song song với đó, huyện Yên Lạc thực hiện đồng bộ các biện pháp CCHC theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT chính quyền điện tử, đặc biệt là thực hiện các dịch vụ công để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, bảo đảm minh bạch, hiệu quả. Tích cực phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị đối với THTK, CLP.

Phong trào THTK, CLP cũng được huyện Yên Lạc thực hiện thông qua nếp sống văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Việc tang, việc cưới, tổ chức các ngày lễ, ngày Tết đã được người dân thực hiện theo nếp sống văn hóa mới tiết kiệm, dần dẹp bỏ những hủ tục gây lãng phí.

Ông Nguyễn Xuân Thông, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc cho biết: Việc thực hiện chương trình tổng thể về THTK, CLP ở Yên Lạc đã đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa thực hiện triệt để, vẫn còn lãng phí tài sản công.

Thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của THTK, CLP, nâng cao nhận thức cho cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tốt hơn nữa phong trào THTK, CLP.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi gây lãng phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Quy hoạch, bố trí dự án đầu tư; quản lý, lĩnh vực đầu tư XDCB; quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động, quản lý công sản của các cơ quan, tổ chức; kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình KT- XH quan trọng khác.

Theo: Xuân Hùng (Báo VP)

 

Ngày đăng: 28/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*