Tin An ninh quốc phong

Huyện Yên Lạc Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho thanh niên

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2015, từ ngày 17/11/2014 đến ngày 25/11/2014, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện Yên Lạc tổ chức khám sức khỏe cho hơn 1.000 thanh niên trong độ tuổi của 17 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

 

Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2015, ngay từ đầu năm, BCHQS huyện Yên Lạc đã kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quận sự, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc số lượng thanh niên trong độ tuổi, nhằm thực hiện công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhanh gọn, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Xử lý kịp thời những trường hợp có hành vi vi phạm, gian lận trong quá trình khám sức khỏe NVQS theo quy định hiện hành của pháp luật.

 

Theo Baovinhphuc

 

Ngày đăng: 24/11/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*