Đưa NQ của Đảng vào CS

Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lạc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những năm qua, Hội cựu chiến binh huyện Yên Lạc đã tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.

Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ và đảng bộ cơ sở; phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần gương mẫu đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần tổ chức đại hội thành công. Tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 51 cán bộ, hội viên cựu chiến binh được bầu vào ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn; 13 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư đảng bộ xã, thị trấn. Tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, có 7 cán bộ, hội viên trúng cử ban chấp hành huyện ủy, 3 đồng chí trúng cử ban thường vụ huyện ủy.

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, có 98/136 tổ bầu cử trên địa bàn huyện do hội viên cựu chiến binh làm tổ trưởng đã tiến hành bầu cử xong trước thời gian qui định; 100% cán bộ, hội viên đi bầu cử. Kết thúc cuộc bầu cử, có 7 hội viên cựu chiến binh trúng cử HĐND huyện, 133 hội viên trúng cử HĐND xã, thị trấn. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh.

Phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế được nhân rộng ở tất cả các địa phương trong huyện. Hiện toàn huyện có 763 mô hình kinh tế điển hình do cán bộ, hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động, chủ yếu là con em cựu chiến binh và nhân dân địa phương. Tính đến tháng 6/2021, tỷ lệ hộ hội viên khá và giàu đạt 75,48%, tăng 0,9% so với năm 2016.

Hội tích cực ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” giúp các cựu chiến binh nghèo, khó khăn về nhà ở xây mới hoặc sửa chữa nhà để ổn định cuộc sống. 5 năm qua, cán bộ, hội viên đã ủng hộ 836 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 12 nhà, sửa chữa 8 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, có 270 hội viên cựu chiến binh và gia đình đã chấp hành  giải phóng mặt bằng ở những nơi cần giải tỏa để làm đường giao thông nông thôn; cán bộ, hội viên cũng hiến 22.518m2 đất, tham gia 2.438 ngày công, đóng góp và ủng hộ 11,7 tỷ đồng cho phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong chương trình xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường nông thôn, hội viên cựu chiến binh đã đóng góp và ủng hộ gần 1,5  tỷ đồng cùng 1.642 ngày công, tích cực cùng nhân dân xây dựng thôn xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Với những nỗ lực không ngừng, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lạc luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiều năm được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Hải Ba

 

Ngày đăng: 09/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*