Thông tin đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại ao Đạu và ao Náu thôn Vình Đông, thị trấn ên Lạc

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại ao Đạu và ao Náu thôn Vình Đông, thị trấn ên Lạc
Ngày đăng: 06/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục