Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc tăng cường ứng dụng chữ ký số trong cơ quan hành chính nhà nước

Xác định việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước là nhu cầu cần thiết nhằm cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Vì vậy, thời gian qua, UBND huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số trong giải quyết các công việc trên địa bàn huyện.

Để việc triển khai chữ ký số đạt hiệu quả, đảm bảo pháp lý cho các văn bản điện tử trên môi trường mạng, Văn phòng UBND huyện Yên Lạc đã kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, thực hiện việc đăng ký cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cấp chứng thư số; 100% cán bộ, công chức là lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo cơ quan trực thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn; trưởng, phó phòng các phòng ban chuyên môn được cấp chứng thư số cá nhân để sử dụng trong công việc.

 

Trung tâm hành chính công huyện Yên Lạc

 

Từ ngày 01/08/2020 đến nay, UBND huyện đã phát hành tổng 789 văn bản đi tới cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó đã ký số 754 văn bản, chiếm tỷ lệ 95,6%. Các cơ quan đơn vị đã phát hành tổng  252 văn bản đi, đã ký số 118 văn bản chiếm tỷ lệ 46,8%. UBND các xã thị trấn phát hành tổng cộng 556 văn bản đi, ký số 396 văn bản chiếm tỷ lệ 71,2%.

Việc áp dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao năng suất hiệu quả làm việc, từng bước tạo môi trường làm việc điện tử, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử.

Trong thời gian tới, Chủ tịch  UBND huyện Yên Lạc tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của ứng dụng chữ ký số, đồng thời, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ làm công tác văn thư và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức hội thảo, hội nghị về an toàn, an ninh thông tin. Cùng với đó, UBND huyện sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại các cơ quan đơn vị, lấy đó là một trong những điều kiện đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị cuối năm.

 

Thu Huyền

 

 

Ngày đăng: 07/04/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*