Tin kinh tế

Tiến độ triển khai phát triển Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương

Dự án có tổng diện tích thu hồi 33,3 ha, trong đó, thị trấn Yên Lạc là 14,07 ha và xã Nguyệt Đức là 19,23 ha.

 

Quy hoạch Cụm CN làng nghề Minh Phương

 

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương được Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đồng ý chủ trương quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đưa các cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào sản xuất tập trung, xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường và giải quyết việc. Dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện, được UBND tỉnh, HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình năm 2018; đồng thời được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp vào tháng 11 năm 2018. Dự án có tổng diện tích thu hồi 33,3 ha, trong đó, thị trấn Yên Lạc là 14,07 ha và xã Nguyệt Đức là 19,23 ha. Đến nay, dự án đã GPMB được 24,83 ha, đạt 74,6%. Toàn bộ diện tích đất thu hồi của 236 hộ và của Công ty Tân Thịnh thuộc địa bàn xã Nguyệt Đức đã được GPMB, các hộ đều đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và thực hiện bàn giao mặt bằng cho dự án. Thị trấn Yên Lạc đã bồi thường GPMB được 5,6 ha quỹ đất loại II do UBND thị trấn quản lý, hiện còn 8,47 ha diện tích đất nông nghiệp của 125 hộ chưa GPMB. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Bồi thường GPMB&PTQĐ huyện phối hợp với các Ban của Đảng, MTTQ, các đoàn thể huyện và chính quyền địa phương thị trấn Yên Lạc thực hiện nhiều đợt tuyên truyền vận động, tuy nhiên các hộ gia đình có đất bị thu hồi thuộc dự án không phối hợp kiểm kê, kiểm đếm theo quy định, gây khó khăn, cản trở chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện công tác bồi thường GPMB với nhiều lý do như: không đồng ý giá bồi thường hỗ trợ tái định cư của Nhà nước; đòi bồi thường theo giá thỏa thuận. Bên cạnh đó, còn một số hộ gia đình còn thực hiện mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sau khi có chủ trương thông báo thu hồi đất gây ảnh hưởng cho công tác GPMB.

Đối với các ý kiến kiến nghị của công dân liên quan đến dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương, UBND huyện đã trả lời thỏa đáng. Ngày 26/3/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 18 hộ gia đình.

Để dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương tiếp tục thực hiện theo quy trình, đảm bảo các quy định của pháp luật, các hộ dân có diện tích đất trong dự án không nghe kích động, hiểu sai về dự án, không lôi kéo tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, không có các hành vi vi phạm pháp luật; chấp hành chính sách đền bù GPMB của Nhà nước, hợp tác với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND thị trấn Yên Lạc để kiểm điếm, nhận tiền đền bù GPMB và các khoản hỗ trợ theo quy định để dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vất chất tinh thần của nhân dân.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 30/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*