Tin kinh tế

Huyện Yên Lạc: 3 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt 80 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2021, thu NSNN trên địa bàn huyện Yên Lạc đạt 80 tỷ đồng, bằng 31% dự toán. Thu ngân sách địa phương đạt 300 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch. Bên cạnh đó, quý I/2021, kết quả chi ngân sách địa phương là 250 tỷ đồng, đạt 28% dự toán.

 

Nhằm hoàn thành kế hoạch thu NSNN năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đợn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ngay từ đầu năm như: Thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân... Đồng thời, tập trung hoàn thiện, xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện chi ngân sách đúng chế độ định mức, chi tiêu tiết kiệm chống lãng phí, đạt hiệu quả..

Ngân hàng và các Quỹ tín dụng nhân dân tổ chức thực hiện đúng các quy định về huy động nguồn vốn, mở rộng các loại hình cho vay, quan tâm cho vay đối với doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng chính sách và xã hội huyện thực hiện tốt việc cho vay đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 25/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*