Tin kinh tế

Yên Lạc phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Với mục tiêu nâng cao năng suất, giá trị cây trồng, vật nuôi, những năm qua, huyện Yên Lạc đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung về trồng trọt, chăn nuôi ở 17 xã, thị trấn trong huyện, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.
Nông dân xã Đại Tự chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Thế Hùng

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Cơ chế hỗ trợ vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa và xây dựng các khu sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2010”, Huyện ủy Yên Lạc đã ban hành Nghị quyết số 01 về “Đầu tư khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2007-2010”.

Theo đó, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai quy hoạch các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa tập trung với cơ chế hỗ trợ giống.

Từ năm 2008, triển khai ở 8 xã, thị trấn với tổng diện tích 320 ha cây lúa và rau rau màu; năm 2009, triển khai ở 14 xã với tổng diện tích hơn 2.105 ha, trong đó cây lúa và rau màu hơn 1.750 ha, bí đỏ F1 868 ha; năm 2010 triển khai ở 15 xã với tổng diện tích hơn 3.000 ha, chiếm trên 50% diện tích.

Nhiều xã quy hoạch được từ 3-5 vùng như: Yên Phương, Tam Hồng, Trung Nguyên, Yên Đồng, Bình Định, thị trấn Yên Lạc...

Tuy nhiên, từ năm 2011, khi không còn hỗ trợ giá giống của tỉnh thì chỉ còn 8/16 xã triển khai với tổng diện tích 1.736 ha.

Trước tình hình trên, Huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT cùng các xã rà soát tìm hiểu nguyên nhân đề ra các giải pháp khuyến khích duy trì và mở rộng diện tích.

Năm 2015, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020”, Yên Lạc có thêm động lực mới duy trì và phát triển vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa tập trung trên địa bàn huyện.

Đã có 11/16 xã triển khai vùng sản xuất trồng trọt hàng hóa tập trung với tổng diện tích 487 ha, trong đó tập trung chủ yếu cây lúa và rau màu;12 mô hình sản xuất trồng trọt tập trung.

Về sản xuất chăn nuôi, đã hình thành 7 vùng chăn nuôi tập trung gồm 3 mô hình chăn nuôi lợn, gà; 2 mô hình chăn nuôi gia cầm đẻ trứng; 1 mô hình chăn nuôi bò giống; 1 mô hình chăn nuôi bò sữa…

Giai đoạn 2010-2020, toàn huyện đã hỗ trợ 510.435 kg lúa giống; 44.864 kg ngô biến đổi gen; hỗ trợ mua 247 máy nông nghiệp nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất; hỗ trợ mở rộng diện tích cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên với tổng diện tích 2.472,5 ha.

Sau khi thực hiện các chính sách hỗ trợ, việc trồng trọt phát triển ổn định, cơ cấu giống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng tăng lên dần thay thế các giống lúa cũ kém hiệu quả.

Nếu như năm 2013, diện tích lúa chất lượng toàn huyện có 929 ha, chiếm 25% diện tích; thì đến năm 2020, diện tích lúa chất lượng tăng lên 4.886 ha, chiếm 56% diện tích.

Do được ngân sách hỗ trợ, nhiều vùng chuyên canh cấy lúa trở thành vùng sản xuất luân canh lúa+màu; vùng bãi ven sông Hồng và vùng đất trũng chuyển cải tạo thành vùng nuôi trồng thuỷ sản.

Những giống lúa thuần, cây rau màu năng suất thấp, giá trị không cao nhường chỗ cho màu xanh lúa Hương thơm số I, Nghi hương 2308, My sơn 4, TBR1, KD18, Ngô lai LVN10, VM1 (đã qua phục tráng); dâu lai, lạc lai, hành, tỏi, khoai tây, bí đỏ F1, đậu tương ĐVN-5, DT96...

Đặc biệt, đã hình thành một số mô hình trồng trọt sản xuất ứng dụng công nghệ cao bước đầu cho hiệu quả.

Năm 2020, Yên Lạc có 1 doanh nghiệp (OFP tại Liên Châu), 3 HTX gồm HTX rau an toàn Trung Nha – xã Hồng Phương; HTX rau Visa- Đại Tự, HTX nông sản hữu cơ Hà Trang - Văn Tiến, 10 hộ nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình nhà lưới với tổng quy mô 2,85 ha, sản xuất các loại rau, củ, quả chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Với công thức luân canh khoa học, hợp lý, năng suất lúa bình quân đạt từ 59-65 tạ/ha; năng suất ngô và rau màu tăng từ 5-10%; giá trị tăng từ 40 triệu đồng/ha (năm 2013) lên 70 triệu đồng/ha (năm 2020).

Giá trị sản xuất trồng trọt thực hiện năm 2020 toàn huyện ước đạt hơn 621 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2015.

Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc Nguyễn Xuân Thông cho biết: Yên Lạc vẫn xác định sản xuất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực, vì vậy, huyện sẽ đẩy mạnh đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển vùng trồng trọt và chăn nuôi hàng hoá tập trung có giá trị kinh tế cao.

Theo đó, tích cực chuyển đổi từ phương thức sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hoá, kết hợp với đầu tư chế biến tại chỗ sản phẩm nông nghiệp “thô” sang sản phẩm “tinh”, nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời chuyển từ “thụ động” sang “chủ động” tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Huyện sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa tập trung. Mục tiêu đề ra là cải thiện điều kiện lao động của nông dân, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp.

Bảo đảm an toàn lương thực, tăng thu nhập của nông dân, xoá đói giảm nghèo hộ nông nghiệp, cải thiện điều kiện sản xuất, phát triển nông nghiệp sạch, nâng cao giá trị hàng hoá, phát triển nông nghiệp giá trị cao bền vững.

 

Theo: Xuân Hùng (Báo VP)

 

 

Ngày đăng: 22/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*