Tin An ninh quốc phong

Huyện Yên Lạc thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương

Thời gian qua, công tác quân sự, quốc phòng luôn được huyên Yên Lạc quan tâm, thực hiện tốt.

Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tập trung bồi dưỡng huấn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác sẵn sàng chiến đấu được toàn huyện duy trì nghiêm túc. Ban CHQS huyện đã phối hợp với công an và các lực lượng nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong phòng, chống dịch Covid 19; giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được huyện hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Năm 2020, Ban CHQS huyện xây dựng lực lượng thường trực đạt 100% biên chế, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 86%, đảng viên đạt 6,9%.  Chế độ sinh hoạt Đảng được Ban CHQS huyện duy trì nghiêm túc, nề nếp; năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở từng bước được nâng lên. Đảng uỷ Quân sự huyện đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn làm tốt các khâu, các bước, từ công tác đăng ký, quản lý nguồn đến việc sơ tuyển tại xã, khám tuyển tại huyện. Nhờ đó, liên tục trong nhiều năm qua, Yên Lạc đã luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng văn hóa, sức khỏe của tân binh không ngừng được nâng lên.

Năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, sẽ tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Để hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ngay đầu năm 2021, Ban CHQS huyện Yên Lạc đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao 311 tân binh cho các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu, qua đó tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương.

Thu Huyền

 

Ngày đăng: 19/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*