Quy hoạch - Bảng giá đất

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc

 

Xem Nội dung Thông báo tại đây

Xem Danh mục lấy ý kiến tại đây

Xem Bản đổ quy hoạch tại đây

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 12/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*