Thông tin tuyên truyền

Các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương cần hợp tác để kiểm điếm, nhận tiền đền bù GPMB và các khoản hỗ trợ theo quy định.

Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương tại thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức nhằm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm, thu hút lao động từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Duy trì, phát huy làng nghề truyền thống tại thị trấn Yên Lạc, tập trung đưa các cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào sản xuất tập trung, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, ưu tiên phát triển nghề mộc, mở rộng thương hiệu, giới thiệu quảng bá sản phẩm, xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương thuộc danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất và đền bù được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ- HĐND ngày 28/12/2017 và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại văn bản số 1567/TTg-NN, ngày 09/11/2018; Quyết định số 1081/QĐ-UBND, ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Minh Phương, huyện Yên Lạc; Thông báo số 171/TB-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Cụm công nghiệp Minh Phương; Quyết định số 1926/QĐ- UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt QHCT tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương tại thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc.

Quy mô dự án: Diện tích dự kiến thu hồi 33,3ha thuộc địa phận 02 đơn vị thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức. Trong đó, ở thị trấn Yên Lạc là 14,07ha, đất nông nghiệp quỹ 1 là 7,27 ha của 125 hộ gia đình và Hợp tác xã nông nghiệp, 6,8 ha do UBND thị trấn quản lý; ở xã Nguyệt Đức là 19,23ha, đất nông nghiệp quỹ 1 là 9,3 ha của 236 hộ gia đình, 0,74 ha do UBND xã quản lý, 9,19 ha của Công ty Tân Thịnh.

Đối với xã Nguyệt Đức đã GPMB xong 19,23/19,23ha. Các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, không có ý kiến thắc mắc gì về dự án.

Đối với thị trấn Yên Lạc đã bồi thường GPMB xong 5,6ha thuộc quỹ do UBND thị trấn quản lý. Còn 8,47ha chưa GPMB xong (bao gồm 7,27ha của 125 hộ gia đình và hợp tác xã nông nghiệp, 2,2ha đất phi nông nghiệp). Đến nay đã có 26 hộ gia đình ký biên bản kiểm kê và ứng tiền với diện tích 2,91 ha. Còn 99 hộ gia đình chưa ký biên bản kiểm kê với diện tích là 5,56 ha.

Ngày 03/8/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện giao đất đợt 1 cho Công ty KeHin để thực hiện xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND. Tổng diện tích 118.671,3m2 (Trong đó, thị trấn Yên Lạc là 55.978,8m2; Nguyệt Đức là 62.692,5m2)

Trong quá trình triển khai thực hiện, thời gian qua một số hộ dân khu phố 1,2,3 Vĩnh Trung, thị trấn Yên Lạc chưa nhận thức đầy đủ, chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án, có những đề nghị vượt quá quy định của Nhà nước; chưa hợp tác với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND thị trấn Yên Lạc để thực hiện kiểm đếm diện tích đất, tài sản trong chỉ giới thu hồi đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Cá biệt từ ngày 05 đến ngày 08/3/2021 một số hộ dân, cho rằng công ty đã thông báo cho một số người dân đăng ký mua đất; khi chưa thực hiện BTGPMB xong, đã san lấp mặt bằng, ..vv .. nên có khoảng 30-40 người tự ý cầm cờ Tổ quốc, băng zôn ra khu vực dự án để phản đối quá trình thực hiện đồng thời kéo về UBND huyện gây mất an ninh trật tự.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy - UBND - UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã tuyên truyền vận động và tổ chức hội nghị làm việc với đại diện các hộ dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân trong dự án. Các ý kiến đề nghị chính đáng, đúng quy định pháp luật đã được lãnh đạo UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND thị trấn Yên Lạc, Công ty KeHin giải quyết.

Để dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương tiếp tục thực hiện theo quy trình, đảm bảo các quy định của pháp luật. Các hộ dân có diện tích đất trong dự án không nghe kích động, hiểu sai về dự án, không lôi kéo tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, không có các hành vi vi phạm pháp luật; chấp hành chính sách đền bù GPMB của Nhà nước, hợp tác với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND thị trấn Yên Lạc để kiểm điếm, nhận tiền đền bù GPMB và các khoản hỗ trợ theo quy định để dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vất chất tinh thần của nhân dân.

 

Ban Biên tập

 

 

Ngày đăng: 12/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*