Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư

Xác định hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư là chìa khóa quan trọng để huyện phát triển, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Lạc đã có những hướng đi mang tính đột phá, trở thành “điểm sáng” của tỉnh về thu hút, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xuất phát là một huyện thuần nông, điều kiện khó khăn, để tìm hướng đi riêng, Yên Lạc đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; đồng thời tổ chức có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn. Huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020 bằng kế hoạch số 1377; triển khai Kế hoạch 606 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn; ban hành Kế hoạch số 1610 và nhiều văn bản cụ thể hóa trong việc nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Trong công tác cải cách hành chính, huyện chỉ đạo công khai nhiều thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đặc biệt là khi giải quyết thủ tục hành chính. Huyện thực hiện đổi mới một bước trong hiện đại hóa nền hành chính như: đưa nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào hoạt động; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; đưa các chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức vào đánh giá hoạt động của các cơ quan, hành chính của huyện.

 

 

Cùng với tăng cường chấn chỉnh công tác thực thi công vụ của bộ phận một cửa từ huyện đến cơ sở, thực hiện công khai và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua mạng Internet, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cắt giảm hồ sơ thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong số 16.111 hồ sơ đã giải quyết, huyện Yên Lạc có 15.869 hồ sơ, đạt 98,5% số hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Hàng năm, huyện tổ chức đối thoại với Hội Doanh nghiệp huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Huyện thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng diện tích đất cho phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, đồng thời công khai minh bạch các quy hoạch để các doanh nghiệp, người dân biết, chủ động trong việc thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, huyện thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong kê khai thuế và nộp thuế, phí, lệ phí qua mạng… đã giúp cho các doanh nghiệp, người dân tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc. Huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp khi liên hệ thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất, cửa hàng giới thiệu sản phẩm và tiếp cận với các nguồn vốn để thu hút đầu tư mở rộng sản xuất. Huyện cũng thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp trong hỗ trợ dạy nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm, qua đó đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhờ nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc, nhiều biện pháp được huyện triển khai tháo gỡ kịp thời, có hiệu quả để các doanh nghiệp tiếp tục duy trì và thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

 

Cũng nhờ vậy, huyện đã thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Nếu như năm 2013, huyện chỉ có gần 300 doanh nghiệp hoạt động, thì đến cuối năm 2020, huyện có gần 750 doanh nghiệp đang hoạt động, và có 1.433 hộ kinh doanh, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã mở rộng về quy mô sản xuất, tăng doanh thu và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, huyện đã có một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cùng với thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19, huyện Yên Lạc đang thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó có giải pháp trợ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Huyện đã thực hiện gia hạn nộp thuế cho 23 doanh nghiệp với số tiền 482 triệu đồng, trong đó tiền thuê đất là 228 triệu đồng, thuế GTGT là 243 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 11 triệu đồng. Song song với tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi và thu hút đầu tư vào các dự án tại địa bàn, huyện Yên Lạc cũng đẩy mạnh việc công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh; tích cực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường, điện, nước để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và giao thương giữa các xã, thị trấn, các vùng lân cận.

 

 

 

Trong phát triển kinh tế, huyện khuyến khích phát triển công nghiệp, các làng nghề, ngành nghề truyền thống. Đến nay, một số ngành nghề có thế mạnh như: mộc dân dụng, mộc thủ công mỹ nghệ, tái chế nhựa, phôi thép, vật liệu xây dựng … được duy trì và phát triển mạnh. Tại các Cụm công nghiệp Tề Lỗ, Yên Đồng, thị trấn Yên Lạc đã có nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vào thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh. Hiện nay, huyện đang tiếp tục quy hoạch mở rộng các Cụm Công nghiệp Yên Đồng, Đồng Văn, Minh Phương và hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Trung Nguyên để thu hút phát triển sản xuất kinh doanh cho các địa phương.

Năm 2020, Yên Lạc là huyện được đánh giá là địa phương quyết liệt trong thực hiện các dự án đầu tư công với nhiều dự án mới được triển khai. Trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng có ý nghĩa tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà như: dự án Đường Vành đai 3 của huyện; Dự án đường Vành đai 3 của tỉnh; Dự án ngập lụt và quản lý nguồn nước tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song kinh tế của huyện vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao, tăng 3,8% so với năm 2019, trong đó hoạt động sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản của huyện tăng 6,3%. Yên Lạc cũng là huyện có tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt cao, với 237 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; thu ngân sách địa phương đạt 1.473 tỷ đồng, đạt 193% kế hoạch. Những điểm nhấn về thành tựu trong phát triển kinh tế công nghiệp - TTCN, Thương mại, Dịch vụ, Giao thông … đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, không chỉ giúp quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, các sản phẩm chủ lực của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thời gian qua, huyện còn tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trực tiếp tham gia các Hội chợ thương mại, xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó, huyện cũng trực tiếp kêu gọi đầu tư về địa bàn.

Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, bảo vệ các doanh nghiệp trước vấn nạn hàng nhái, hàng giả … huyện chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Đã có 17 vụ vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền hơn 26 triệu đồng, 140 cơ sở đã ký cam kết chấp hành đúng theo quy định của pháp luật trong kinh doanh buôn bán hàng hóa.

 

 

 

Hiện nay, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư, huyện Yên Lạc đang tiếp tục gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo ra bộ máy chính quyền “thân thiện, chuyên nghiệp”; chuyển nhận thức và hành động từ “quản lý doanh nghiệp” sang “hỗ trợ doanh nghiệp”.

 

 

Trần Biển 

 

Ngày đăng: 05/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*