Thông tin văn bản

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 25/2/2021 về phòng, chống dịch Covid-19.

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021 về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 614/UBND-VX1 ngày 28/01/2021, Thông báo số 31/TB-UBND ngày 02/02/2021, Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kết luận số 31/TB-VPCP ngày 25/02/2021, các văn bản của UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 02/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*