Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xã Liên Châu: có 52 ứng viên tham gia bầu đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước cũng như với mỗi địa phương và cử tri, vì vậy, xã Liên Châu đã nhanh chóng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử và triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

 

Đảng ủy xã Liên Châu đã ban hành Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 15 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo. UBND xã cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 09 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Cùng với ban hành quy chế làm việc và thành lập Tổ giúp việc, Ủy ban bầu cử xã đã ban hành quyết định thành lập 03 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban an ninh trật tự và y tế; Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền. Hiện nay, các bước triển khai công tác bầu cử được xã chỉ đạo, tổ chức đảm bảo đúng thời gian và quy trình. Xã đã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử, ấn định số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu bầu ở mỗi đơn vị đại biểu HĐND xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số lượng ứng cử viên giảm 01 đại biểu, còn 52 đại biểu để bầu chọn 26 đại biểu HĐND xã. Trong đó, cơ cấu khối công tác Đảng 13 người, bằng 25%; khối công tác Chính quyền 24 người, bằng 46,15%; khối MTTQ, đoàn thể là 10, bằng 19,23%; khối kinh tế và thành phần khác là 5 người, bằng 9,62%. Trong số 52 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, cơ cấu đại biểu là nữ hiện đạt 28,8%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi đạt gần 32,7%, đại biểu tái cử đạt 34,6%. Qua rà soát số cử tri và thống kê nhân hộ khẩu đến ngày 31/12/2020, hiện xã Liên Châu có 6.408 cử tri.

 

 

Hiện nay, cùng với tiếp tục triển khai các nội dung, quy trình các bước theo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử, xã Liên Châu đang tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho cử tri về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, Luật Bầu cử, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản quy định về bầu cử. Ủy ban bầu cử xã sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng cử và đề cử, rà soát số cử tri đủ điều kiện tham bầu cử.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 02/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục