Đưa NQ của Đảng vào CS

Huyện Yên Lạc thực hiện có hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn

Xác định “Cán bộ là gốc của mọi việc”, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ các cấp; trong đó, điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những nội dung quan trọng nhằm từng bước thay đổi nhận thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Để công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Yên Lạc đã tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ hiện có, xem xét về trình độ học vấn, năng lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị để xác định nơi luân chuyển và bố trí công tác cho phù hợp; trực tiếp gặp gỡ, nắm tâm tư, nguyện vọng và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ được luân chuyển. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức đã nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện việc chuyển đổi, luân chuyển vị trí công tác theo quyết định điều động của Chủ tịch UBND huyện và thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ được giao phụ trách cho người được phân công thực hiện công việc đó trước khi đến nhận công tác mới. Năm 2020 toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi 03 cán bộ công chức: 01 chuyên viên từ Ban Bồi thường GPMB&PTQĐ sang phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; 01 chuyên viên từ phòng Văn hóa và Thông tin sang Văn phòng HĐND& UBND huyện; 01 Chuyên viên từ phòng Tài chính- Kế hoạch sang Văn phòng Huyện ủy. Đối với chức danh công chức cấp xã đã thực hiện chuyển dổi vị trí công tác đối với 04 công chức. Đối với chức danh lãnh đạo là hiệu trưởng, hiệu phó các trường, huyện đã thực hiện luân chuyển 02 hiệu trưởng các trường thuộc khối Mầm non: Trung Hà, Nguyệt Đức; 02 Hiệu trưởng thuộc các trường khối Tiểu học: Đồng Cương, Kim Ngọc; luân chuyển, điều động và bổ nhiệm 01 chức danh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Nguyên.

Qua luân chuyển, điều động, đa số cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tiếp cận nhanh công việc mới. Kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2020: 100% số cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt mục đích luân chuyển.

 

 

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ gắn với đổi mới đồng bộ các khâu khác trong công tác cán bộ theo hướng đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ, là nền tảng, luân chuyển cán bộ, đồng thời là khâu đột phá, đào tạo bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài, tin tưởng rằng huyện Yên Lạc sẽ ngày càng phát triển hơn nữa vì có đội ngũ cán bộ được sắp xếp đúng vị trí và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc, từ đó tạo ra bộ máy chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

 

Thu Huyền

 

 

Ngày đăng: 02/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*