Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Yên Lạc chuẩn bị cho cuộc bầu cử chu đáo, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, song, các công đoạn chuẩn bị cho ngày hội lớn được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan.
Cán bộ MTTQ xã Trung Nguyên rà soát lại kết quả hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Để triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử, ngay sau khi có văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Lạc đã thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử huyện, cấp xã; xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử, triển khai các bước theo đúng quy định, trong đó, ban hành các văn bản hướng dẫn việc tổ chức hiệp thương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát…

Xác định việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND là một trong những bước quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, Huyện ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tổ chức, thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 tại địa phương đó.

Đến nay, 17/17 xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng tiến độ, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định. Hội nghị đã thống nhất cao về số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người được phân bổ, giới thiệu ứng cử theo đúng quy định.

Sau hiệp thương, đối với cấp huyện, số người được giới thiệu ứng cử là 70 đại biểu để bầu ra 35 đại biểu chính thức. Trong đó, khối Đảng là 19 đại biểu, khối chính quyền là 34 đại biểu, khối MTTQ và các thành phần khác là 17 đại biểu; 17 đại biểu tái cử, đại biểu nữ chiếm 37%, trẻ tuổi chiếm 17%, đại biểu ngoài Đảng chiếm 11%.

Đối với cấp xã, thị trấn, số người được giới thiệu ứng cử là 886 đại biểu, bầu ra 448 đại biểu chính thức. Trong đó khối Đảng 195 đại biểu, khối chính quyền 315 đại biểu, khối MTTQ và các đoàn thể có 190 đại biểu, 178 đại biểu thành phần khác, 10 đại biểu là chức sắc, tôn giáo.

Điều đáng nói là số đại biểu tái cử cấp xã có 304 người, chiếm gần 68%; đại biểu nữ chiếm gần 77%, số đại biểu dưới 40 tuổi chiếm hơn 60%, đại biểu ngoài Đảng chiếm hơn 57%.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, MTTQ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử; nêu cao tinh thần tự giác thực hiện quyền lợi của mình về bầu cử; lựa chọn, bầu những đại biểu ưu tú, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Phát huy vai trò giám sát, Ủy ban MTTQ huyện thành lập 2 đoàn giám sát; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; tiến hành giám sát hoạt động bầu cử; nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử tại cơ sở, kiến nghị các cơ quan chức năng hoặc chỉ đạo các đơn vị khắc phục kịp thời.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã Trung Nguyên chỉ đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử; xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trung Nguyên Nguyễn Thanh Tuấn cho biết: Trung Nguyên có 9 thôn nhưng chỉ tổ chức 8 hòm phiếu tại 8 địa điểm bỏ phiếu do 2 thôn Hoàng Thạch và Tân Nguyên quy mô dân số ít.

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất tại địa phương đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo khách quan, dân chủ, cơ cấu, thành phần. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hội nghị đã giới thiệu được 54 đại biểu để bầu 27 đại biểu chính thức.

Về thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu được giới thiệu đều đảm bảo yêu cầu, chiếm tỷ lệ cao hơn so với quy định. Cụ thể, trong số 54 đại biểu được giới thiệu, có 42% đại biểu nữ (theo quy định là không dưới 35%), đại biểu trẻ tuổi chiếm gần 30% , gần 28% đại biểu là nông dân, công nhân, người lao động (theo quy định là không dưới 10%)…

Cùng với xã Trung Nguyên, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được các địa phương khác trên địa bàn huyện thực hiện chu đáo, đúng quy định. Hiện nay, Ủy ban MTTQ huyện đang tích cực chuẩn bị các bước cho hội nghị hiệp thương lần 2 diễn ra vào ngày 17/3/2021.

Cùng với công tác tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc quan tâm, triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự như tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau ngày bầu cử; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho cử tri và nhân dân khi tham gia bầu cử...

Theo: Kim Ngân (Báo VP)

 

Ngày đăng: 01/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục