Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo: Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo: Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng: 22/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*