Xây dựng nông thôn mới

Xã Đồng Văn nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM

Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng xã NTM, xã Đồng Văn đã thực hiện 33 công trình hạ tầng nông thôn, trong đó có 25 công trình dang dở và 08 công trình khởi công mới, qua đó đã góp phần chỉnh trang và tạo diện mạo mới cho xã NTM.

Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng xã NTM, xã Đồng Văn đã thực hiện 33 công trình hạ tầng nông thôn, trong đó có 25 công trình dang dở và 08 công trình khởi công mới, qua đó đã góp phần chỉnh trang và tạo diện mạo mới cho xã NTM. Trong quy hoạch xây dựng NTM, xã đã thực hiện xong dự án thu hồi và giao đất khôi phục, xây dựng Chùa Linh Sơn (làng Đồng Lạc); xây dựng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Cơ Khí (làng Báo Văn); dự án Nhà Văn hoá thôn Hùng Vĩ 3; mở rộng khu lò đốt rác thải sinh hoạt tại xứ đồng Gò Trằm (làng Đồng Lạc) để xây dựng lò đốt rác công nghệ cao, công suất khoảng 50 - 70 tấn/ngày đêm. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xã Đồng Văn đã thực hiện trồng cây xanh hai bên đường, đưa 60% tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm có hệ thống điện chiếu sáng; có 2/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Kết thúc năm 2020, xã đạt giá trị sản xuất bình quân 160 triệu đồng/ha, đưa ngành chăn nuôi đạt mức tăng trưởng trên 10% và phát triển được mô hình nuôi cá sông trong ao, doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 16 hộ. Xã có số lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ trên 75%, có trên 90% số người dân tham gia BHYT. Các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh được xã triển khai, thực hiện tốt.

 

 

 

So với các điều kiện để đạt xã NTM nâng cao theo quyết định số 08 ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh, đến nay, xã Đồng Văn đã đạt 3/5 tiêu chí và đạt 27/29 nội dung của xã NTM nâng cao.

Xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã Đồng Văn đã chọn thôn Yên Lạc 4 để thực hiện trong năm 2020. Đến nay, thôn đã nâng cấp xong 1 tuyến đường dài hơn 700 m, xây dựng được 7 bồn hoa trong khuôn viên nhà văn hoá thôn và hỗ trợ giảm được 01 hộ nghèo. Đánh giá theo Bộ tiêu chí thôn dân cư NTM kiểu mẫu, thôn Yên Lạc 4 đã đạt 6/9 tiêu chí và đạt 17/21 nội dung. Tuy nhiên hiện nay, thôn chưa đạt nội dung các tiêu chí về giao thông, diện tích cây xanh nhà văn hoá và tiêu chí về vệ sinh môi trường.

 

 

 

Để xây dựng xã NTM nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu, cùng với tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và chỉ đạo thôn Yên Lạc 4 hoàn thành thành tiêu chí NTM kiểu mẫu, xã Đồng Văn đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. UBND xã cũng đã xác định rõ khối lượng công việc cần thực hiện, lộ trình thời gian và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, đồng thời tổ chức ký cam kết thời gian đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu đối với các thôn đăng ký thực hiện để hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 18/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*