Thông tin văn bản

Công văn: Thực hiện chỉ đạo của TTCP và UBND tỉnh đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của TTCP và UBND tỉnh đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Xem Nội dung Công văn tại đây

 

Ngày đăng: 17/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*