Xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Trung Nguyên giúp nhau phát triển kinh tế

Hội LHPN xã Trung Nguyên có 1.271 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Trung Nguyên đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo. Trong đó, Hội đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của xã.

Hội LHPN xã đã chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh những cây, con giống có giá trị kinh tế cao. Hội chủ động phối hợp với Trung tâm khuyến nông huyện tổ chức tập huấn kiến thức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn về kỹ thuật gieo trồng các loại cây con giống mới. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đã phối hợp tổ chức được 12 lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.800 lượt hội viên phụ nữ. Đồng thời duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình “Tổ phụ nữ làm kinh tế giỏi”, mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”.. , xây dựng các mô hình về áp dụng KHKT trong sản xuất, chăn nuôi như: Mô hình trồng rau sạch thôn Tân Nguyên; mô hình trồng rau, củ quả ở thôn Trung Nguyên; mô hình trồng dưa trong nhà lưới ở thôn Xuân Chiếm…

Để chị em có vốn phát triển sản xuất, hội đã vận động chị em thực hành tiết kiệm theo gương Bác thông qua các mô hình như: tiết kiệm phế liệu, tiết kiệm lợn nhựa, tiết kiệm tại chi hội… Trong 5 năm qua, hội đã tiết kiệm được 546 triệu đồng, giúp cho 125 hộ vay phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Huế, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Nguyên cho biết: " Từ nhiều năm nay, chị em phụ nữ trên địa bàn xã Trung Nguyên đã thực hiện mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm phế liệu” ở các chi hội. Mỗi hội viên tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng/tháng. Từ số tiền tiết kiệm được, Hội LHPN xã cho hàng trăm lượt hội viên vay vốn không tính lãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình".

 

 

Ngoài ra, hội còn tập trung khai thác, thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn vay để giúp hội viên được vay vốn thông qua các nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, quỹ TYM, các quỹ tiết kiệm của chi hội… Đến nay, Hội LHPN xã quản lý 11,5 tỷ đồng cho 316 hộ vay, tỷ lệ hoàn trả gốc, lãi đạt 99%. Hội luôn làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc các tổ, các hộ vay giao nộp gốc đến hạn và lãi hàng tháng đúng quy định, các hộ vay sử dụng đồng vốn đảm bảo đúng mục đích và mang lại hiệu quả cao. Qua rà soát, đến nay, toàn xã có 50 hộ hội viên làm kinh tế giỏi có mức thu nhập từ 150 triệu đồng/ năm trở lên.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế được hội quan tâm. Hằng năm, hội tiến hành rà soát số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để phân công các chi hội tập trung giúp đỡ. Trong 5 năm qua, hội đã giúp đỡ 36 lượt hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 15 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ thoát nghèo. Phong trào phụ nữ giúp nhau thường xuyên được các chi hộ thực hiện có hiệu quả, đã có 445 lượt hội viên có điều kiện giúp đỡ cho 56 chị em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 85 triệu đồng. Từ các hoạt động giúp nhau giảm nghèo của Hội LHPN xã Trung Nguyên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 4,77% (năm 2015) xuống còn 0,73% (năm 2020).

Song song với tập trung phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã Trung Nguyên còn chú trọng tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của phụ nữ về bảo vệ môi trường với những việc làm thiết thực như: phát động hội viên phụ nữ ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh; khuyến khích phụ nữ khai thác, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên nhằm bảo đảm cân bằng sinh thái, vận động chị em sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường; thực hiện sản xuất và tiêu dùng thực phẩm sạch, tham gia trồng hoa và cây xanh góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường... thu hút hàng ngàn lượt chị tham gia. Hội đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ được 28 buổi cho 2.445 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Đồng thời duy trì có hiệu quả hoạt động của 09 mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “ 09 mô hình tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, 06 mô hình “Đường hoa phụ nữ”, 02 mô hình “Nhà sạch, vườn xanh”, 03 mô hình phân loại và xử lý rác thải tại gia đình và 02 mô hình tổ phụ nữ thu gom phế liệu…tại các chi hội.

Thời gian tới, để phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” được triển khai sâu rộng, Hội LHNP xã Trung Nguyên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện tốt phát triển kinh tế, xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo.

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 17/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*