Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc nhiều kỳ vọng trong năm 2021

Xuân đã về! Xuân của đất trời, xuân của lòng người hòa quyện cùng xuân của non sông đất nước. Trong niềm hân hoan, rạo rực đón xuân sang, niềm tin về một Yên Lạc vững tiến và bứt phá đang gieo thêm những hạt giống căng mọng, hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều hơn nữa những thành tựu trên các lĩnh vực của huyện nhà trong năm mới 2021.

Năm 2020 là một năm đáng nhớ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân huyện Yên Lạc nói riêng, bởi đó là một năm lịch sử ghi dấu rất nhiều biến động tiêu cực gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương: tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; giá cả nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp thường xuyên biến động, thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng biến động gây ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, ảnh hưởng của đại dịch covid - 19 đã tác động lớn làm suy giảm mạnh sản xuất, kinh doanh và gây khó khăn rất lớn đến thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, trước những khó khăn ấy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện. Huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của Đại hội là dấu ấn mở đầu quan trọng cho chặng đường mới của huyện nhà, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Yên Lạc tiếp tục đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy ý chí, biến khát vọng về một Yên Lạc phát triển nhanh và bền vững thành hiện thực.

 

 

Cũng trong năm, cùng với việc không để bùng phát dịch bệnh trên địa bàn, Yên Lạc vẫn đạt tổng giá trị sản xuất 10.266,5 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ; chỉ đạo 16/16 xã giữ vững tiêu chí nông thôn mới, trong đó chỉ đạo xã Liên Châu xây dựng xã NTM nâng cao và 17 thôn dân cư kiểu mẫu.

Những thành quả đạt được đang tạo động lực cho Đảng bộ, Chính quyền huyện Yên Lạc kỳ vọng vào những mục tiêu, chỉ tiêu mới trong năm 2021. Theo đó, huyện Yên Lạc đặt ra mục tiêu đạt tổng giá trị sản xuất đạt 11.179,4% tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2020. Trong đó, giá trị sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản đạt 1.481,4 tỷ đồng tăng 2,2%; CN-XDCB đạt 6.754,1 tỷ đồng, tăng 11,1%; các ngành dịch vụ phấn đấu đạt 2.943,9 tỷ đồng tăng 7,4%. Thu nhập bình quân đầu người của huyện trong năm 2021 đạt 58,9 triệu đồng/năm. Huyện cũng phấn đấu có 02 xã đạt xã NTM nâng cao, 06 thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu; tạo việc làm với cho trên 2.500 lao động; Chính quyền từ huyện đến cơ sở đạt vững mạnh.

Để đạt được mục tiêu này, huyện Yên Lạc đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư MTM kiểu mẫu; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; triển khai thực hiện tốt các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII, quan tâm đến an sinh, phúc lợi xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

 

Xuân mới đến, cơ hội nhiều nhưng khó khăn, thách thức cũng không ít, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc càng phải phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết một lòng, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực tự cường để vươn lên nắm bắt thời cơ, vận hội mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, biến những chủ trương, đường lối của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành hiện thực, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Tin tưởng rằng, với những giải pháp đề ra, Yên Lạc càng thêm kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu mới trong năm 2021, tạo điểm nhấn cho những nỗ lực của huyện nhà sau 25 năm tái lập. 

 

 

Thu Huyền

 

Ngày đăng: 03/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*