Thông tin văn bản

CV: tiếp tục điều tra rà soát cách ly xét nghiệm quản lý theo dõi người về từ ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh

Tiếp tục điều tra rà soát cách ly xét nghiệm quản lý theo dõi nguoi về từ ổ dịch tại hải dương và quảng ninh

 

Ngày đăng: 02/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*